Značký archívu: subvencia

Do účinnosti vstupujú pravidlá na zabezpečenie spravodlivých a otvorených trhov EÚ

energeticka unia

Vo štvrtok nadobudlo účinnosť nariadenie o zahraničných subvenciách. Vďaka novému súboru pravidiel na riešenie narušení spôsobených zahraničnými subvenciami zostane EÚ otvorená obchodu a investíciám. Tieto pravidlá zároveň zabezpečia rovnaké podmienky pre všetky spoločnosti pôsobiace na jednotnom trhu. Komisia navrhla toto nariadenie v máji 2021 a Európsky parlament a Rada ho odsúhlasili v rekordnom čase …

Viac ... »
Consent choices