Značký archívu: talenty

Legálna migrácia: ako pritiahnuť kvalifikovaných a talentovaných do EÚ

migranti

Komisia navrhla ambicióznu a udržateľnú politiku legálnej migrácie. V rámci komplexného prístupu k migrácii, ako sa stanovuje v pakte o migrácii a azyle, Komisia navrhuje právne, operačné a politické iniciatívy, ktoré budú prínosom pre hospodárstvo EÚ, posilnia spoluprácu s tretími krajinami a zlepšia celkové riadenie migrácie z dlhodobého hľadiska. Súbor …

Viac ... »
Consent choices