migranti
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Legálna migrácia: ako pritiahnuť kvalifikovaných a talentovaných do EÚ

Komisia navrhla ambicióznu a udržateľnú politiku legálnej migrácie. V rámci komplexného prístupu k migrácii, ako sa stanovuje v pakte o migrácii a azyle, Komisia navrhuje právne, operačné a politické iniciatívy, ktoré budú prínosom pre hospodárstvo EÚ, posilnia spoluprácu s tretími krajinami a zlepšia celkové riadenie migrácie z dlhodobého hľadiska. Súbor návrhov zahŕňa aj osobitné opatrenia pre ľudí utekajúcich pred ruskou inváziou na Ukrajinu, ktoré im uľahčia začlenenie sa do pracovného trhu EÚ.

Podpredseda pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas v tejto súvislosti uviedol: „I keď naše členské štáty majú plné ruky práce s príchodom viac ako 5 miliónov ľudí z Ukrajiny, nič to nemení na potrebe položiť základy pre udržateľný a spoločný prístup k migrácii pracovnej sily, ktorý pomôže riešiť potreby EÚ v oblasti zručností v dlhodobom horizonte. Dnešnými iniciatívami ukazujeme, že legálna migrácia prináša osoh všetkým: tým, ktorí chcú migrovať, ponúka príležitosť zlepšiť si situáciu a hostiteľským krajinám poskytuje viac kvalifikovaných pracovníkov, ktorí posilnia hospodárstvo pre všetkých.“

Komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová dodala: „Ročne prichádzajú do EÚ legálne 2 až 3 milióny štátnych príslušníkov tretích krajín, čo je neporovnateľné s nelegálnymi príchodmi, ktorých býva 125 000 až 200 000. Legálna migrácia má zásadný význam pre našu hospodársku obnovu, digitálnu a zelenú transformáciu a pre vytvorenie bezpečných kanálov do Európy, čím sa zároveň zníži nelegálna migrácia. Dnešným balíkom opatrení zjednodušujeme proces podávania žiadostí pre migrantov, ktorí chcú žiť a pracovať v EÚ, a posilňujeme práva rezidentov a ich rodinných príslušníkov. Som presvedčená, že kladieme pevné základy pre to, aby EÚ dnes aj zajtra vedela prilákať nové talenty.“

Posilnený legislatívny rámec

Komisia chce vytvoriť efektívnejší rámec pre legálne spôsoby, ako sa dostať do EÚ, a preto navrhuje revíziu smernice o jednotnom povolení a smernice o osobách s dlhodobým pobytom.

  • Zjednodušený postup žiadosti o jednotné povolenie, v ktorom sa spája povolenie na prácu aj na pobyt, urýchli a uľahčí tento proces pre žiadateľov i zamestnávateľov. Žiadateľom umožní podať žiadosť buď z tretej krajiny, alebo členského štátu EÚ a zároveň posilní záruky rovnakého zaobchádzania a ochrany pred pracovným vykorisťovaním.
  • Revízia smernice o osobách s dlhodobým pobytom uľahčí získanie statusu osoby s dlhodobým pobytom v EÚ vďaka jednoduchším podmienkam prijímania. Umožní sa napríklad kumulácia období pobytu v rôznych členských štátoch. Revíziou sa okrem toho posilnia práva osôb s dlhodobým pobytom a ich rodinných príslušníkov. Zlepšia sa podmienky zlúčenia rodín a uľahčí sa mobilita v rámci EÚ.

Lepšie zosúladenie zručností s potrebami trhu práce

Komisia navrhuje zintenzívniť operačnú spoluprácu na úrovni EÚ medzi členskými štátmi, ako aj s partnerskými krajinami. Pokročilo sa v práci na viacerých kľúčových iniciatívach, ktoré majú zosúladiť potreby trhu práce a zručností v členských štátoch a partnerských krajinách. V júni 2021 vznikla iniciatíva Partnerstvá zamerané na talenty a Komisia teraz navrhuje viacero krokov na jej využívanie v praxi. Cieľom je dohodnúť prvé partnerstvá s Marokom, Tuniskom a Egyptom do konca roka 2022.

Viac..  Ivan Štefanec: Dvojaká kvalita potravín musí byť sankcionovaná

Komisia navrhuje vytvoriť prvú celoúniovú platformu a nástroj na priraďovanie kontaktov – okruh talentov EÚ, aby sa EÚ stala atraktívnejšou pre štátnych príslušníkov tretích krajín hľadajúcich príležitosti a pomohla zamestnávateľom nájsť talenty, ktoré potrebujú. S cieľom riešiť naliehavú situáciu a uľahčiť prístup na trh práce novým prichádzajúcim z Ukrajiny Komisia navrhuje pilotnú iniciatívu, ktorá by mala začať fungovať do leta 2022.

Výhľadová politika legálnej migrácie

Komisia v neposlednom rade skúma ďalšie možnosti legálnej migrácie do EÚ v strednodobom až dlhodobom horizonte. Vidí potenciál zamerať sa na politiky orientované na budúcnosť v troch oblastiach činnosti: starostlivosť, mládež a inovácie. Cieľom bude:

  • prilákať kvalifikovaných a talentovaných ľudí v odvetviach, v ktorých je nedostatok a potreba pracovnej sily, napríklad v sektore dlhodobej starostlivosti,
  • vytvárať príležitosti pre mladých ľudí, aby mohli objavovať nové krajiny a využiť možnosť pracovať a cestovať, ako aj
  • podporovať inovatívne podnikanie v rámci EÚ a investovať do európskej technologickej suverenity.

Kontext

Hoci členské štáty samy rozhodujú o počte legálnych migrantov, ktoré chcú prijať, EÚ ich môže podporiť praktickými a operačnými nástrojmi. V posledných dvoch desaťročiach EÚ vytvorila právny rámec, ktorým sa vo veľkej miere harmonizujú podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín platné v jednotlivých členských štátoch. Z hodnotenia tohto právneho rámca v roku 2019 vyplynulo, že by sa mohlo urobiť viac pre to, aby rámec EÚ pre legálnu migráciu mal väčší vplyv na demografické a migračné výzvy, ktorým EÚ čelí. Po rozsiahlej verejnej konzultácii a v nadväznosti na dve uznesenia Európskeho parlamentu z roku 2021 bola Komisia požiadaná, aby predložila súbor návrhov, ktoré uľahčia legálnu migráciu do EÚ s cieľom znížiť byrokraciu, posilniť harmonizáciu, presadzovať základné práva a rovnaké zaobchádzanie a predchádzať pracovnému vykorisťovaniu.

O mam

Odporúčame pozrieť

R. Metsolová žiada väčšiu súdržnosť členských krajín EÚ pri riešení migrácie

Krajiny Európskej únie by mali preukázať väčšiu súdržnosť v reakcii na migračnú krízu a viesť …

Consent choices