Značký archívu: udržateľná obnova

Jarný balík európskeho semestra: Vytváranie podmienok pre pevnú a udržateľnú obnovu

Komisia

Európska komisia v stredu predstavila jarný balík európskeho semestra, v ktorom členským štátom poskytuje fiškálne usmernenia pri postupnom znovuotváraní hospodárstiev. Cieľom týchto usmernení je pomôcť členským štátom, aby obnovili svoje hospodárstva a pritom čo najlepšie využili Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (RRF), ktorý je kľúčovým nástrojom programu NextGenerationEU. Do …

Viac ... »
Consent choices