Značký archívu: úspora energie

Europarlament prijal nové pravidlá na zvýšenie úspor energie

Európski poslanci schválili plány, ktoré už boli dohodnuté s Radou a ktorými sa stanovujú nové ciele v oblasti úspor energie do roku 2030 ako súčasť Európskej zelenej dohody. V zákone sa stanovia ciele v oblasti úspor energie v primárnej aj konečnej spotrebe energie v EÚ. Členské štáty budú musieť kolektívne zabezpečiť zníženie spotreby energie …

Viac ... »
Consent choices