Značký archívu: včela

Svetový deň včiel: Nová príručka pomôže pri vypracúvaní európskych cieľov obnovy prírody

vcely

Včely, motýle a iný opeľujúci hmyz sú životne dôležité pre zdravé ekosystémy a ich schopnosť poskytovať nám potravu, čistú vodu, lieky, materiály, rekreáciu a dobré životné podmienky. Vplyvom človeka sa zmenili už tri štvrtiny zemského povrchu a existencia miliónov druhov je preto v ohrození. Súčasný spôsob ochrany prírody nie je dostatočný. …

Viac ... »
Consent choices