vcely
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Svetový deň včiel: Nová príručka pomôže pri vypracúvaní európskych cieľov obnovy prírody

Včely, motýle a iný opeľujúci hmyz sú životne dôležité pre zdravé ekosystémy a ich schopnosť poskytovať nám potravu, čistú vodu, lieky, materiály, rekreáciu a dobré životné podmienky. Vplyvom človeka sa zmenili už tri štvrtiny zemského povrchu a existencia miliónov druhov je preto v ohrození. Súčasný spôsob ochrany prírody nie je dostatočný.

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) vo štvrtok pri príležitosti Svetového dňa včiel uverejnilo zhrnutie prvého posúdenia stavu ekosystémov v celej EÚ pre tvorcov politík. Správa vypracovaná spoločne s Európskou environmentálnou agentúrou poskytuje vedecky podložené poradenstvo o obnove degradovaných ekosystémov, zlepšovaní monitorovania ich zdravia a vymedzovaní metód na posúdenie ich podmienok.

Rok po spustení stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 sa v správe podporuje úsilie o nasmerovanie európskej biodiverzity na cestu zotavenia. Z posudku vyplýva, že stav všetkých európskych ekosystémov – od lesov po poľnohospodársku pôdu, mestské oblasti, mokrade, rieky, jazerá a moria – je nutné výrazne zlepšiť, aby sa zastavila a zvrátila strata biodiverzity. Príručka poskytuje vedecké dôkazy pre nadchádzajúci návrh Komisie týkajúci sa cieľov obnovy prírody, ktorý sa má predložiť do konca tohto roka.

Viac..  Po vydaní stanoviska Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín by mohli byť kožušinové farmy v Európe zakázané

O mam

Odporúčame pozrieť

skola

Príručka pre učiteľov na rozpoznávanie dezinformácií aj v slovenčine

Európska komisia zverejnila slovenský preklad príručky pre učiteľov s názvom Odhaľ a poraz dezinformácie, ktorá im pomôže pri identifikovaní dezinformácií …

Consent choices