Značký archívu: výbor pre pandémiu

Osobitný výbor EP pre pandémiu COVID-19 začína pracovať

V utorok si osobitný výbor zvolil za svoju predsedníčku Kathleen Van Bremptovú a štyroch podpredsedov a začne skúmať reakciu EÚ na pandémiu. Nový výbor, ktorého konkrétnou úlohou je preskúmať, ako môže európska reakcia na pandémiu a získané skúsenosti prispieť k budúcim opatreniam v rôznych oblastiach politiky EÚ, sa stretol na …

Viac ... »
Consent choices