koronavírus testovanie. PHOTO: © European Union 2020

Osobitný výbor EP pre pandémiu COVID-19 začína pracovať

V utorok si osobitný výbor zvolil za svoju predsedníčku Kathleen Van Bremptovú a štyroch podpredsedov a začne skúmať reakciu EÚ na pandémiu.

Nový výbor, ktorého konkrétnou úlohou je preskúmať, ako môže európska reakcia na pandémiu a získané skúsenosti prispieť k budúcim opatreniam v rôznych oblastiach politiky EÚ, sa stretol na ustanovujúcej schôdzi a jeho členovia aklamáciou zvolili nasledujúce vedenie výboru:

Predsedníčka: Kathleen Van Brempt (S&D, BE)
Prvý podpredseda: Andreas Glück (Renew Europe, DE)
Druhá podpredsedníčka: Ewa Kopacz (EPP, PL)
Tretia podpredsedníčka: Michèle Rivasi (Zelení/EFA, FR)
Štvrtý podpredseda: Karol Karski (ECR, PL)

Väčšina práce osobitného výboru sa zameria na štyri oblasti súvisiace s pandémiou: zdravie, koordinovaná reakcia rešpektujúca demokraciu a základné práva, spoločenský a hospodársky vplyv a EÚ a svet. Všetky podrobnosti o jeho cieľoch a úlohách sú k dispozícii tu. Prvé riadne zasadnutie osobitného výboru je naplánované na 11. mája.

Po zvolení predsedníčka COVI Kathleen Van Bremptová uviedla: „Hoci sa táto pandémia ešte neskončila, Európa sa už nachádza v ďalšej kríze. Za posledných pätnásť rokov EÚ prekonala finančnú krízu, utečeneckú krízu, pandémiu a teraz aj vojnu. Počas týchto kríz sme videli, že EÚ často nemala potrebné nástroje na rýchle konanie. Videli sme, že členské štáty sa dohodli na európskej reakcii, až keď už bolo neskoro, či už išlo o spoločné obstarávanie zdravotníckeho vybavenia, spoločnú európsku migračnú politiku alebo prehĺbenie energetickej únie. To nám prinieslo Európsku úniu, akú poznáme dnes: Úniu, ktorá dokáže reagovať na krízy, ale nemá politický mandát na to, aby sa na ne pripravila.

Túto dynamiku musíme zásadne zmeniť. Práve o to sa bude snažiť výbor COVI Parlamentu: vybudovať Európu, ktorá bude lepšie pripravená na budúce krízy, a to na základe poučenia z pandémie. Keďže COVID-19 bola aj krízou rastúcej nerovnosti, hospodárstva, našej demokracie a základných práv a medzinárodného riadenia, výbor COVI sa bude zaoberať vplyvom pandémie na všetky aspekty spoločnosti. Zhodnotíme to, čo sme sa naučili za posledných niekoľko rokov, a budeme hnacou silou zásadných zmien v európskom krízovom riadení, aby sme pri ďalšej kríze zabezpečili, že budúci európski lídri budú lepšie vybavení, ako sme boli my.“

Súvislosti

Európsky parlament 10. marca 2022 zriadil nový osobitný výbor pre pandémiu COVID-19 zložený z 38 členov. Výbor je zriadený na 12-mesačné funkčné obdobie, ktoré začína plynúť odo dňa jeho ustanovujúcej schôdze a môže byť predĺžené.

 

O mam

Odporúčame pozrieť

EÚ schválila vakcínu proti najnovšiemu variantu COVID-19

Európska komisia (EK) v piatok schválila upravenú vakcínu Comirnaty XBB.1.5 proti ochoreniu COVID-19. Tretia úprava …

Consent choices