Značký archívu: výskumy

Nové granty pomôžu pri zmenšovaní rozdielov v oblasti excelentnosti výskumu v rámci Európy

Carlos Moedas

Spájanie do tímov zohráva dôležitú úlohu v snahe EÚ využiť potenciál Európy v oblasti výskumu a inovácií. Medzi oprávnené členské štáty v rámci tejto iniciatívy patria všetky štáty, ktoré pristúpili k EÚ po roku 2004 plus Portugalsko a Luxembursko, ako aj osem krajín pridružených k programu Horizont 2020, ktoré nie …

Viac ... »
Consent choices