Značký archívu: vzdelanostná politika

Remišová: Slovensko má rezervy pri vzdelanostnej politike a pri environmentálnych témach

Remisova

Slovensko dosiahlo za posledné dva roky dobré výsledky v oblasti  sociálnej inklúzie. Naopak, menej úspešné bolo pri smerovaní k znalostnej a environmentálnej ekonomike. Konštatuje to Správa o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorá bola schválená na zasadnutí vlády. Správa Agendy 2030 obdobie od júla …

Viac ... »
Consent choices