Remisova
Vicepremiérka Veronika Remišová. Foto: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Remišová: Slovensko má rezervy pri vzdelanostnej politike a pri environmentálnych témach

Slovensko dosiahlo za posledné dva roky dobré výsledky v oblasti  sociálnej inklúzie. Naopak, menej úspešné bolo pri smerovaní k znalostnej a environmentálnej ekonomike. Konštatuje to Správa o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorá bola schválená na zasadnutí vlády.

Správa Agendy 2030 obdobie od júla 2018 do apríla 2020. Celkovo sa venuje šiestim národným prioritám. Najvýraznejší pozitívny posun Slovenská republika dosiahla pri priorite Znižovanie chudoby a sociálna inklúzia. Zo šiestich sledovaných oblastí až štyri sú v zelených číslach. Len pre ilustráciu v oblasti zamestnaných osôb ohrozených chudobou je priemer EÚ 9,3 % na Slovensku len 6 %.

„No v národnej priorite Znižovanie chudoby a sociálna inklúzia máme stále rezervy pri riziku sociálneho vylúčenia,“ podotkla vicepremiérka Veronika Remišová, ktorá je zároveň predsedníčkou Rady vlády pre Agendu 2030.

Výzvy podľa vicepremiérky pretrvávajú aj v národných prioritách Smerovanie k znalostnej a environmentálne udržateľnej ekonomike a pri Vzdelaní pre dôstojný život. Asi najmenej úspešnú oblasť predstavuje priorita Udržateľné sídla, regióny a krajina v kontexte zmeny klímy. Problematickú oblasť v tejto priorite predstavuje napríklad spotreba energie v domácnostiach na obyvateľa alebo miera recyklácie komunálneho odpadu. Kým v Európe sa priemerne recykluje takmer 48 % komunálneho odpadu, na Slovensku je to napriek stúpajúcemu trendu len niečo nad 36 %.

 „Práve preto je nevyhnutné aby sme na národnej úrovni investovali ešte viac energie a úsilia do plnenia cieľov pre udržateľný rozvoj. Agenda 2030 totiž neznamená len súbor ukazovateľov a porovnaní, musí byť skutočným nástrojom, vďaka ktorému sa bude zlepšovať kvalita života na Slovensku,“ uzavrela Veronika Remišová.

Viac..  Nevyužité peniaze z plánu obnovy by podľa SEVA mali ísť na podporu elektromobility

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj (OSN 2015) je kľúčovou agendou pre zabezpečenie globálneho udržateľného rozvoja. Jej transformačný charakter je vyjadrený v 17-ich cieľoch udržateľného rozvoja. Slovensko si v roku 2018 zvolilo prístup, ktorý 17 cieľov udržateľného rozvoja premietol na národnú úroveň prostredníctvom šiestich Národných priorít implementácie Agendy 2030, schválených vládou v roku 2018. Ide o nasledujúce priority: Vzdelanie pre dôstojný život, Smerovanie k znalostnej a environmentálne udržateľnej ekonomike pri demografických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí, Znižovanie chudoby a sociálna inklúzia, Udržateľné sídla, regióny a krajina v kontexte zmeny klímy, Právny štát, demokracia a bezpečnosť, Dobré zdravie.

Správa o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách implementácie Agendy 2030 je výsledkom odborného participatívneho procesu, ktoré koordinovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Samotná analýza pokroku v jednotlivých národných prioritách Agendy 2030 bola vypracovaná tímom externých expertov, ktorí sa už v roku 2018 podieľali na participatívnom procese tvorby národných priorít Agendy 2030, čím bola zabezpečená kontinuita pri posudzovaní dosiahnutého pokroku.

O mam

Consent choices