Značký archívu: zákaz klamlivých vyhlásení

Obehové hospodárstvo: EK navrhuje nové práva spotrebiteľov a zákaz environmentálne klamlivých vyhlásení

EU, komisia

Komisia navrhla aktualizovať pravidlá EÚ na ochranu spotrebiteľov s cieľom posilniť postavenie spotrebiteľov v rámci zelenej transformácie. Aktualizovanými pravidlami sa pre spotrebiteľov zabezpečia informácie, ktoré im umožnia dôkladne posúdiť kupované výrobky a vybrať si tie, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. Spotrebitelia budú mať právo dozvedieť sa, ako dlho má …

Viac ... »
Consent choices