Značký archívu: zdravotnícky program

M. Beňová: Program EU4Health má pomôcť pri posilňovaní systémov zdravotnej starostlivosti

Koncom mája predstavila Európska komisia v nadväznosti na priebeh pandémie vírusu COVID-19 zdravotnícky program s názvom EU4Health. Ten má pomôcť členským štátom nielen počas súčasnej zdravotnej krízy, ale aj s ich pripravenosťou na zvládanie prípadných podobných situácií v budúcnosti. „Navrhovaný objem finančných prostriedkov vo výške 9,4 miliardy eur má prispieť k budovaniu odolnejších systémov …

Viac ... »
Consent choices