Značký archívu: zrážková daň

Eurokomisia navrhla účinnejšie a bezpečnejšie zdanenie zrážkovou daňou v EÚ

Komisia

Európska komisia (EK) navrhla v pondelok nové pravidlá, ktoré majú v EÚ zvýšiť účinnosť a bezpečnosť postupov zrážkovej dane pre investorov, finančných sprostredkovateľov (banky) a daňové správy členských štátov. Iniciatíva, ktorá je kľúčovým prvkom oznámenia o zdaňovaní podnikov pre 21. storočie a akčného plánu EK zameraného na úniu kapitálových trhov …

Viac ... »
Consent choices