Značký archívu: zvýšenie produkcie

EK prichádza s návrhom na výnimku z pravidiel v mene zvýšenia produkcie obilia

pole

Komisia na základe žiadosti členských štátov EÚ navrhuje dočasnú krátkodobú výnimku z určitých pravidiel striedania plodín a udržiavania neproduktívnych prvkov na ornej pôde. Vplyv takého opatrenia bude závisieť od toho, pre čo sa členské štáty a poľnohospodári konkrétne rozhodnú. V každom prípade sa tak maximalizuje výrobná kapacita EÚ pri obilninách …

Viac ... »
Consent choices