Poľnohospodári to budú mať ľahšie!

pole
PHOTO: Flickr.

Brusel: Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) bude spravodlivejšia. Dohodli sa na tom Európsky parlament, Rada ministrov EÚ a Európska komisia. Profitovať z toho budú nielen existujúci, ale aj mladí a začínajúci poľnohospodári. Postaviť sa na vlastné nohy by malo byť pre nich jednoduchšie.

Podľa komisára pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Ciolos pôjde o podstatné zmeny v štyroch oblastiach: priame platby budú spravodlivejšie a ekologickejšie, posilní sa pozícia poľnohospodárov  v potravinárskom reťazci, zlepší sa ekologický charakter poľnohospodárstva a SPP bude účinnejšia a transparentnejšia. Čo ale tieto pojmy znamenajú v praxi?

Pri rozdeľovaní priamych platieb medzi členské štáty, regióny a poľnohospodárov, doteraz platilo využívanie historických referenčných hodnôt. Po novom sa rozpočet rozdelí spravodlivo, a teda tak, že ani jeden z členských štátov nebude do roku 2019 dostávať menej ako 75% priemeru Únie. V rámci jedného členského štátu alebo regiónu sa zmenšia rozdiely vo výške podpory jednotlivým poľnohospodárskym podnikom: pomoc na hektár nebude nižšia ako 60 % priemeru pomoci vyplácanej do roku 2019 v tej istej oblasti, či už administratívnej alebo agronomickej.  Členské štáty budú môcť prideľovať vyššiu pomoc „prvým hektárom“ poľnohospodárskych podnikov – s cieľom viac podporiť malé a stredné podniky. V prípade nových členských štátov bude možné mechanizmus predĺžiť do roku 2020.

Čo je dôležité, podporu príjmov už budú môcť využívať aj neaktívni poľnohospodári a už spomínaní mladí poľnohospodári. Začatie ich činnosti sa podporí zavedením pomocného príplatku vo výške 25%, ktorý budú môcť čerpať prvých päť rokov. Platiť to bude pre všetky členské štáty, teda aj pre Slovensko. A rovnako všetky členské štáty budú mať právo prideliť vyššiu pomoc znevýhodneným oblastiam. Viazané platby bude možné poskytnúť na obmedzený počet druhov poľnohospodárskej produkcie. Osobitne viazané platby vo výške dvoch percent vyplatia v prípade rastlinných proteínov. To by malo znížiť mieru závislosti EÚ na dovoze v tejto oblasti.

Viac..  Katarína Roth Neveďalová: Nepodporila som návrh na zníženie priemyselných emisií, aj kvôli hovädziemu dobytku

Autori reformy sa ale zameriavajú aj na iný problém – ekologizáciu. Všetky členské štáty a všetci ich poľnohospodári sa budú snažiť aj zapojiť do boja proti zmene klímy, a to prostredníctvom jednoduchých opatrení. V rokoch 2014 až 2020 sa investuje viac ako 100 miliárd eur s cieľom pomôcť poľnohospodárstvu čeliť výzvam týkajúcim sa kvality pôdy, vody, biodiverzity a zmeny klímy.

Všetky zmeny začnú platiť od 1. januára 2014, s výnimkou novej štruktúry priamych platieb. Tá sa začne uplatňovať až v roku 2015. Členské štáty tak dostanú dosť času na informovanie poľnohospodárov o novej SPP a prispôsobenie informačných systémov správy SPP.

O red

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca: Čo považujem za najväčšie úspechy Európskeho parlamentu počas tohto mandátu

Blížia sa eurovoľby a niektorí sa ma pýtate, čo považujem za najväčšie úspechy Európskeho parlamentu …

Consent choices