Ceny emisných povolení sa dočasne zvýšia

emisie
PHOTO: Flickr.

Parlament podporil zmrazenie aukcií  s časťou emisných kvót. Odôvodňuje to tým, že chce podporiť investície do nízkouhlíkových technológií. Podarilo sa mu tak prelomiť aprílové hlasovanie, keď len návrh len tesnou väčšinou v pléne neprešiel. Dočasným zvýšením cien emisných povolení chce obnoviť motivačný účinok systému obchodovania s emisiami známy pod skratkou ETS. Jeho cieľom je znížiť emisie skleníkových plynov a taktiež aj boj proti klimatickým zmenám.

PREBYTOK EMISNÝCH POVOLENÍ

Počiatočný nadbytok emisných povolení, ale aj spomalenie hospodárskeho rastu spôsobili ešte výraznejší pád cien povolení ako sa predpokladalo. Parlament preto vďaka svojmu návrhu v spolupráci s výborom životného prostredia podporil navrhované zmeny, na základe ktorých bude Komisia môcť zdržať načasovanie aukcií.

ČISTEJŠIE OVZDUŠIE DO ROKU 2020

Od roku 2005, kedy bol systém obchodovania s emisnými kvótami vytvorený sa každý rok celkový emisný strop EÚ znižuje. Do roku 2020 by malo celkové množstvo emisií, ktoré vyprodukujú jednotlivé odvetvia a na ktoré sa vzťahuje systém ETS, klesnúť oproti roku 2005 o 21%. Jednotlivé spoločnosti v rámci systému dostávajú alebo nakupujú emisné povolenia, ktoré dražia členské štáty. Firmy takisto môžu nevyužité povolenia následne predávať a obchodovať s nimi.

Viac..  Členské krajiny EÚ prijali nariadenie o obnove prírody

O red

Odporúčame pozrieť

Orbán: Ekonomická spolupráca je základom spolupráce medzi Nemeckom a Maďarskom

Ekonomická spolupráca je pevným základom spolupráce medzi Nemeckom a Maďarskom, povedal maďarský premiér Viktor Orbán …

Consent choices