Veľká prekladateľská súťaž pre študentov stredných škôl naprieč celou EÚ!

Juvenes translatores
PHOTO: Flickr.

Európska únia opäť organizuje prekladateľskú súťaž „Juvenes Translatores.“ Jej víťazi si prevezmú ceny priamo v Bruseli. Súťaže sa tento rok môže zúčastniť 760 škôl z celej EÚ, ktoré sa náhodným výberom určia spomedzi všetkých prihlásených. Zo Slovenska sa súťaže aj v tomto roku bude môcť zúčastniť 13 škôl.

Pokiaľ ide o jazyky, zo skúseností z minulých rokov vyplýva, že naši žiaci najčastejšie siahajú po angličtine, z ktorej prekladajú do slovenčiny. Nechýbali však ani preklady z nemčiny, španielčiny, francúzštiny, maďarčiny a češtiny do slovenčiny a zo slovenčiny do maďarčiny.

Samotná súťaž sa v tomto svojom už siedmom roku uskutoční 28. novembra, a to vo všetkých vybratých školách v tom istom čase. Je určená žiakom všetkých národností, ktorí sa narodili v roku 1996. Žiaci (2 až 5 z každej vybratej školy) si môžu vybrať, v ktorej z 552 jazykových kombinácií 24 úradných jazykov EÚ preložia jednostranový súťažný text.

Rok 2013 je Európskym rokom občanov, takže tohtoročný text na preklad sa zameria na občianstvo EÚ a výhody z neho plynúce pre ľudí ako jednotlivcov, spotrebiteľov, obyvateľov, študentov, pracujúcich alebo politicky činných. Texty budú hodnotiť prekladatelia Európskej komisie, ktorí z každej krajiny vyberú jedného víťaza. Víťazi potom pocestujú do Bruselu, aby si v apríli 2014 prevzali ocenenia.

Viac..  EÚ strojnásobila rozpočet štipendijného programu Eurizon pre Ukrajincov

„Juvenes Translatores“ je jedinou súťažou, v ktorej si môžu sedemnásťroční študenti vyskúšať svoje prekladateľské zručnosti v ktoromkoľvek z úradných jazykov EÚ. Jej cieľom je priblížiť mladým ľuďom prácu prekladateľov, ako aj zviditeľniť prekladateľskú profesiu a jazykové vzdelávanie. Spätná väzba od učiteľov a žiakov svedčí aj o tom, že súťaž je pre nich zároveň uvoľnením a zábavou a jej popularita rastie.

 

Prihlášku nájdete tu:

ec.europa.eu/translatores

Registračné obdobie uplynie 20. októbra a online prihláška je k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ, medzi ktorými sa prvýkrát objaví aj chorvátčina.

O red

Odporúčame pozrieť

H. Herkenhoff: Európsku prosperitu nemožno považovať za samozrejmosť

Európski politici musia riešiť problémy čo najrýchlejšie, aby sa ekonomika mohla vrátiť na správnu cestu. …

Consent choices