Bankám klepnú po prstoch pri hypotékach!

The house in a handĽudia, ktorí si berú hypotekárny úver na byt, či dom, by sa mali dočkať lepšej ochrany. Európsky parlament si myslí, že by v prvom rade mali byť lepšie informovaní o nákladoch a rizikách, ktoré s takýmto „upísaním sa“ súvisia. Nové pravidlá by nás konečne mali aspoň čiastočne chrániť aj pred výkyvmi na trhu, ktoré zvyšujú splátky. Prinášajú aj zmeny v prípade, že klient banky nebude schopný svoj úver splácať.

Nová legislatíva sa bude vzťahovať na hypotéky na obytné nehnuteľnosti i rezidenčné nehnuteľnosti, vrátane kancelárskych priestorov a stavebných pozemkov. Pred konečným schválením nových predpisov ich chce Parlament doladiť tak, aby sa zabezpečila platnosť v celej Únii. Čo teda nová legislatíva prinesie:

– Každý, kto bude podpisovať zmluvu o hypotéke, musí dostať komplexné informácie. Teda sa má dozvedieť všetko potrebné na to, aby si mohol úverové produkty porovnať, a tiež aby pochopil, aké celkové náklady a dlhodobé finančné dôsledky z úveru, ktorý si chce zobrať na dlhé roky, vyplývajú.  Úverové podmienky, ktoré banky ponúknu, musia zodpovedať súčasnej finančnej situácii klienta a brať do úvahy všetky vyhliadky a možné poklesy.

– Kupci by mali získať povinnú sedemdňovú lehotu na rozmyslenie pred uzavretím zmluvy alebo sedemdňovú lehotu na odstúpenie od zmluvy.

– Flexibilnejšie pravidlá, umožňujúce napríklad splatiť úver predčasne – avšak za splnenia všetkých podmienok, o ktorých rozhodnú členské štáty a pri naplnení práva veriteľa na spravodlivé odškodnenie predčasného splatenia úveru. Za predčasné splatenie nás konečne nikto „nepotrestá“, keďže sankcie sa zakážu.

Viac..  Výbor EP schválil aktualizáciu súčasných pravidiel EÚ o bezpečnosti hračiek

– Pri úveroch v cudzej mene musia banky klienta pred podpisom zmluvy upozorniť na to, že sa splátky môžu zvýšiť. Prípadne by sa za určených podmienok a vo výmennom kurze uvedenom v zmluve o úvere, mohla zmeniť mena zmluvy.

– Nové pravidlo, podľa ktorého by vrátenie zástavy, napríklad nehnuteľnosti samotnej, stačilo na splatenie úveru za predpokladu, že sa tak veriteľ a dlžník v zmluve výslovne dohodnú.

– V prípade, že dlžník nie je schopný ​úver splácať, musí legislatíva obsahovať požiadavky na to, aby bol predaj uskutočnený za „najlepšiu možnú cenu.“ V prípade, že po predaji zástavy zostane nesplatený dlh, malo by sa uľahčiť jeho splácanie.

Skôr než ich EP konečné znenie nových pravidiel definitívne prijme, žiada členské štáty, aby sa zaviazali, že budú na ich území riadne platiť.

O nin

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Digitálny vodičský preukaz v mobile bude realitou

Európsky parlament schválil nové pravidlá EÚ o vodičských preukazoch. Okrem modernizácie systému vodičských preukazov prinášajú …

Consent choices