Dnes odštartoval európsky týždeň mobility! Zapojí sa do neho až 2000 európskych miest

bicykel
PHOTO: Flickr.

Ako pôjdete zajtra do práce? Čo takto nechať auto doma a využiť MHD, alebo ešte lepšie bicykel, či ísť pešo? Očakáva sa, že na 12. ročníku Európskeho týždňa mobility, ktorý sa dnes začína, sa zúčastní viac než 2000 európskych miest. Tento rok týždeň mobility trvá do 22. septembra a jeho slogan znie „Clean air – It’s your move!“ (Čisté ovzdušie — na ťahu ste vy!). Kampaň zlepšuje informovanosť o vplyve dopravy na kvalitu miestneho ovzdušia a nabáda občanov, aby zmenili svoje každodenné správanie v oblasti mobility a zlepšili tak svoje zdravie a pohodu.

Janez Potočnik, európsky komisár pre životné prostredie, uviedol: „Tento rok sme sa zamerali na vplyv našich každodenných rozhodnutí na ovzdušie a naše zdravie. Mestá zohrávajú významnú úlohu pri zlepšení dopravných možností. Zvyšovaním informovanosti a poskytovaním ekologickejších alternatív sa môžu stať atraktívnejším priestorom pre život ľudí. Pokiaľ ide o čisté ovzdušie, na ťahu ste vy!“

Siim Kallas, európsky komisár pre dopravu a mobilitu, povedal: „Tohtoročný Európsky týždeň mobility a sprievodná kampaň „Do The Right Mix“ (Zvoľ si správnu kombináciu) nám pripomínajú, že do boja proti znečisteniu ovzdušia v mestách sa musí zapojiť každý z nás. Zmenou svojich návykov, napríklad tým, že na dochádzanie do práce si zvolíme namiesto auta bicykel alebo sa rozhodneme pre verejnú dopravu, môžeme zlepšiť kvalitu nášho života.“

Týždeň mobility 2013 sa uskutočňuje v čase, keď tvorcovia politiky EÚ skúmajú politiku v oblasti kvality ovzdušia s cieľom ešte v priebehu tohto roka predstaviť jej prepracovanú stratégiu. Zlá kvalita ovzdušia má stále významný vplyv na zdravie európskych občanov, spôsobuje respiračné ochorenia, srdcové komplikácie, predčasné úmrtia a skracuje očakávanú dĺžku života. Znečisťovanie ovzdušia má vplyv aj na životné prostredie, vedie k zvyšovaniu jeho kyslosti, strate biodiverzity, poškodzovaniu ozónu a zmene klímy.

Rastúcim zdrojom znečistenia ovzdušia, najmä pokiaľ ide o tuhé častice a oxid dusičitý, je doprava v mestách. Miestne orgány často nesú zodpovednosť za vypracovanie stratégií mestskej dopravy, ktoré zodpovedajú dopytu po mobilite, chránia životné prostredie, zlepšujú kvalitu ovzdušia a menia mesto na lepší priestor pre život.

Viac..  Zastavme epidémiu: Deň boja proti násiliu páchanému na ženách

Sloganom „Čisté ovzdušie — na ťahu ste vy!“ sa v rámci Európskeho týždňa mobility zdôrazňuje skutočnosť, že svoj podiel zodpovednosti nesieme všetci a že aj malé zmeny, ako napríklad poskytnutie viacerých možností pre ľudí, aby mohli využívať verejnú dopravu, systém spolujazdy, dochádzať do práce na bicykli namiesto auta alebo jednoducho chodiť pešo, môžu zlepšiť kvalitu života v európskych mestách.

Európsky týždeň mobility je každoročná kampaň za udržateľnú mestskú mobilitu organizovaná s podporou Európskej komisie. Cieľom kampane, ktorá prebieha každoročne od 16. do 22. septembra, je podnecovať miestne orgány v Európe, aby zavádzali a podporovali udržateľné opatrenia v oblasti dopravy, a vyzývať občanov, aby si namiesto vlastných automobilov vyskúšali alternatívy.

História Európskeho týždňa mobility sa začala v roku 1998 vo Francúzsku dňom, ktorý sa niesol pod heslom „V meste bez auta!“. Táto iniciatíva pokračuje každoročne v septembri a kladie si za cieľ podnietiť mestá, aby na jeden deň uzavreli svoje ulice pre motorové vozidlá. To umožňuje občanom iný pohľad na vlastné mesto, podporuje využívanie udržateľných spôsobov dopravy a zvyšuje informovanosť občanov o tom, aký vplyv má ich výber spôsobu dopravy na životné prostredie. Úspech tejto francúzskej iniciatívy viedol v roku 2002 k zavedeniu Európskeho týždňa mobility.

Odvtedy vplyv Európskeho týždňa mobility rastie v Európe i na celom svete. V roku 2012 sa do kampane prihlásilo 2158 miest, v ktorých žije 147,6 milióna občanov. Dohromady sa realizovalo 7717 trvalých opatrení zameraných najmä na infraštruktúru pre bicyklovanie a chôdzu, zmiernenie premávky, zlepšenie dostupnosti dopravy a zvyšovanie informovanosti o udržateľnom správaní v doprave.

O red

Odporúčame pozrieť

F. Panetta: ECB nesmie vysokými úrokmi spôsobiť „zbytočné škody“ v ekonomike

Európska centrálna banka (ECB) nesmie spôsobiť „zbytočné škody“ v ekonomike a vo finančnej stabilite cez …

Consent choices