Amnesty International: EÚ nedostatočne chráni LGBTI osoby

lgbti
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Napriek určitým pokrokom sa v Európe ešte stále LGBTI osoby netešia dostatočnej ochrane zo strany zákona a polície. „V mnohých krajinách Európskej únie právne poriadky neuznávajú zločiny páchané z nenávisti, ak sa zakladajú na skutočnej alebo domnelej sexuálnej orientácii či rodovej identite obete,“ hovorí Jana Vargovčíková, hovorkyňa Amnesty International Slovensko. „Práve obete zločinov z nenávisti pritom trpia veľmi závažnými a dlhodobými dopadmi násilia, ktoré zažili.“

Vo svojej novej správe Kvôli tomu, kým som: Homofóbia, transfóbia a zločiny z nenávisti v Európe, poukazuje Amnesty International na medzery v európskych právnych poriadkoch i na neadekvátnosť súčasných štandardov posudzovania zločinov z nenávisti, ktoré existujú na úrovni EÚ. Zločiny z nenávisti kvôli sexuálnej orientácii či rodovej identite dnes neuznávajú napríklad Česká Republika, Bulharsko, Litva, ale ani Nemecko a Taliansko. Slovensko z tejto skupiny vystúpilo tento rok, prijatím novely trestného zákona. Rovnako dôležité je, aby polícia viedla o takýchto útokoch štatistiku a pri ohlásení útoku sa skutočne snažila odhaliť motiváciu útočníka, keďže práve ona túto skupinu zločinov odlišuje od iných. Podľa nedávneho prieskumu Agentúry EÚ pre základné práva (FRA) navyše ostáva 80% homofóbnych útokov v EÚ nenahlásených, často z obavy, že by polícia obeti nepomohla.

Viac..  Zastúpenie EK na Slovensku, veľvyslanci a diplomati si uctia pamiatku Kuciaka a Kušnírovej

Delegácia Amnesty International preto bude v sobotu 21. septembra pochodovať po boku ostatných za práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (LGBTI).

O red

Odporúčame pozrieť

ovzdusie

Komisia víta predbežnú dohodu o čistejšom ovzduší v EÚ

Komisia víta predbežnú politickú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o revidovanej smernici o kvalite okolitého …

Consent choices