Európska únia rozdávala tisíce eur. Získali ich mladí vedci

mladí vedci
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európska únia ocenila najlepších mladých vedcov z celej Európy. Tí, ktorí sa zúčastnili 25. ročníka súťaže EÚ pre mladých vedcov si rozdelili až 54 500 €! Svoje projekty pred medzinárodnou porotou predstavilo 126 sľubných mladých vedcov vo veku od 14 – 21 rokov.

Tri prvé ceny poputovali do Fínska. Každý z víťazov si odniesol po 7000 eur. Zvíťazil totiž projekt, ktorý analyzoval baktérie, ktoré majú vplyv na klíčivosť rastlín. Tri druhé ceny putovali do Rakúska, Nemecka a Švajčiarska a tri tretie ceny získali projekty z Maďarska, Nemecka a Bieloruska.

Máire Geoghegan-Quinnová, európska komisárka pre výskum, inováciu a vedu, uviedla: „Ak je úroveň talentov, ktoré sa rodia v Európe, takáto, potom nás čaká svetlá budúcnosť. Mimoriadne potešujúce je vidieť kombináciu výskumu motivovaného zvedavosťou s projektmi orientovanými viac na praktické použitie. Na školách potrebujeme viac mladých ľudí, ktorí si vyberú predmety zamerané na vedu, technológiu, inžinierstvo a matematiku, a chcem povzbudiť najmä mladé ženy, aby viac z nich hľadalo profesionálne uplatnenie v oblasti vedy a techniky.“

Súťaž do Prahy priviedla 85 projektov z 37 krajín, medzi ktorými boli členské štáty EÚ a ďalšie pridružené a iné krajiny. Okrem slávnostného odovzdávania cien mladí vedci mohli prezentovať svoje projekty na štvordňovej výstave a navštíviť množstvo seminárov a sprievodných konferencií.

Porote tento rok predsedal Dr. Henrik Aronsson z univerzity v Göteborgu. Všetky projekty postúpili do súťaže na základe víťazstva v národných vedeckých súťažiach v danom odbore. Venovali sa rôznym témam z celého spektra vedeckých oblastí vrátane biológie, fyziky, chémie, informatiky, spoločenských vied, životného prostredia, matematiky, materiálov, inžinierstva a medicíny.

V súťaži bola udelená aj cena za medzinárodnú spoluprácu za najlepší projekt jedného z tímov z pozvaných krajín, ktoré majú s EÚ dohodu o vedecko-technickej spolupráci a na súťaži sa zúčastňujú ako hostia: USA, Kanada, Čína, Nový Zéland, Kórejská republika a Egypt. Cenu, ktorá podčiarkuje výhody medzinárodnej spolupráce vedcov v oblasti výskumu, získala Jessie MacAlpineová z Kanady za projekt pod názvom „Mustard Oil as an Apicomplexan-targeting Drug Therapy for Plasmodium falciparum“ (Využitie horčicového oleja vo farmakologickej liečbe Plasmodium falciparum zacielenej na apikálny komplex).

Viac..  Vyšetrovanie Komisie a orgánov na ochranu spotrebiteľov: online influenceri zriedka priznávajú komerčný obsah

História súťaže

Európska komisia po prvý raz predstavila súťaž EÚ pre mladých vedcov v roku 1989 s cieľom podporiť spoluprácu a vzájomnú výmenu poznatkov a skúseností medzi mladými vedcami a zároveň im ponúknuť príležitosť pracovať pod vedením najvýznamnejších európskych výskumníkov. Prvý ročník súťaže sa konal v Bruseli a odvtedy podujatie navštívilo 23 rôznych európskych miest.

Súťaž sa zameriava na podporu úsilia účastníckych krajín prilákať mladých ľudí k tomu, aby sa venovali štúdiu v odboroch vedy, technológie, inžinierstva a matematiky a aby sa rozhodli pre profesionálnu dráhu v oblasti vedy a výskumu. Od roku 1989 sa počet účastníkov z radov mladých vedcov každý rok zvyšuje, z 59 na prvom ročníku na 126 v roku 2013, pričom najvyššiu účasť podujatie zaznamenalo v roku 2009 v Paríži, kam zavítalo 137 súťažiacich.

Účasť žien na súťaži odráža širší problém nedostatočného zastúpenia žien v odboroch vedy, technológie, inžinierstva a matematiky. V tomto roku ženy predstavovali takmer 35 % účastníkov (44 účastníčok a 82 účastníkov). V roku 1997 účasť žien na EUCYS prvýkrát prekročila 30 % a odvtedy sa zvyčajne pohybuje medzi 30 a 35 %, pričom svoj vrchol dosiahla v roku 2005 so 41 %. Počas 25 rokov získalo ocenenia 168 dievčat a 576 chlapcov.

O red

Odporúčame pozrieť

zemny plyn

EK odporúča členským štátom pokračovať v úspore plynu s cieľom zabezpečiť dodávky a stabilizovať trhy

Úspory plynu, ktoré dosiahli podniky a občania v celej EÚ, významne prispeli k riešeniu energetickej …

Consent choices