Až 80% študentov v krajinách EÚ nepoužíva digitálne pomôcky

studenti
PHOTO: Flickr.

Viac ako 60 % deväťročných školákov navštevuje školy, ktoré ešte nemajú digitálne vybavenie. Približne 50 – 80 % študentov v krajinách EÚ vôbec nepoužíva digitálne učebnice, cvičebný softvér, vysielanie/zvukové záznamy, simulácie ani vzdelávacie hry. Väčšina učiteľov na primárnom a sekundárnom stupni sa nepokladá za „digitálne sebaistých“ a nemyslí si, že je schopná účinne vyučovať digitálne zručnosti.

Drvivá väčšina učiteľov by pritom privítala viac odbornej prípravy v oblasti informačných a komunikačných technológií. Prístup k internetu na školách majú najmä žiaci v Lotyšsku, Litve a Českej republike (viac ako 90 %), čo je dvakrát toľko ako v Grécku a Chorvátsku (približne 45 %).

Vysokoškolské vzdelávanie takisto čelí digitálnym výzvam. Vzhľadom na to, že v nasledujúcom desaťročí sa má počet študentov v EÚ výrazne zvýšiť, je potrebné, aby univerzity upravili tradičné metódy výučby a ponúkli kombináciu výučby v triedach s možnosťami učenia cez internet, ako sú napr. hromadné otvorené internetové kurzy (HOIK). Mnohé univerzity však na túto zmenu nie sú pripravené.

„Vzdelávací priestor sa dramaticky mení počnúc školami cez univerzity až poza ich hranice: otvorené vzdelávanie založené na technológiách bude čoskoro nevyhnutné, nie iba výhodné, a to pre všetky vekové kategórie. Je potrebné vynaložiť väčšie úsilie na to, aby najmä mladí ľudia boli vybavení takými digitálnymi zručnosťami, aké pre svoju budúcnosť potrebujú. Nestačí len vedieť, ako používať rôzne aplikácie či programy. Potrebujeme mladých ľudí, ktorí si vedia vytvárať svoje vlastné programy. Iniciatíva „Otváranie systémov vzdelávania“ nám má pomôcť otvoriť sa novým metódam učenia, aby mali ľudia lepšiu šancu zamestnať sa, aby boli tvorivejší, inovatívnejší a mali podnikateľskejšie myslenie“, uviedla komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androulla Vassiliouová.

Viac..  Horizont Európa: 1,25 miliardy eur na podporu špičkového výskumu

Podpredsedníčka Kroesová v tejto súvislosti dodala: „Mojim snom je, aby mala každá trieda do roku 2020 digitálne vybavenie. Vzdelávanie musí byť prepojené s reálnym životom. Nemôže byť paralelne existujúcim svetom. Mladí ľudia chcú používať technológie v každej oblasti života. Aby si našli zamestnanie, potrebujú byť digitálne gramotní. Táto realita sa musí odraziť nie iba v niektorých, ale vo všetkých našich školách a univerzitách.“

Internetový svet mení spôsoby, ktorými sa získavajú vzdelávacie zdroje a ktorými sa vzdelávanie poskytuje a využíva. Predpokladá sa, že elektronické vzdelávanie sa v priebehu nasledujúcich desiatich rokov pätnásťnásobne rozrastie a bude predstavovať 30 % celého vzdelávacieho trhu. Prínosy tohto vývoja by mali mať možnosť pocítiť všetci Európania.

O red

Odporúčame pozrieť

nasilie

Europarlament schválil historicky prvé pravidlá EÚ o boji proti násiliu na ženách

Cieľom nových pravidiel je predchádzať rodovo motivovanému násiliu a chrániť jeho obete, najmä ženy a …

Consent choices