Menej áut, viac MHD a bicyklov. Európska komisia chce ľudí odnaučiť jazdiť autom. Dáva na to milióny EUR

bicyklovanie
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európska komisia totiž schválila grant vo výške 4 milióny EUR pre udržateľnú mestskú mobilitu. Dohodu dnes podpísala so združením 14 európskych výskumných ústavov, asociácií a konzultačných spoločností, vrátane 10 MSP, na trojročný projekt známy ako „Civitas Capital“.

Podpredseda Komisie Siim Kallas zodpovedný za oblasť dopravy: „Tento grant je prejavom pokračovania záväzku EÚ v oblasti udržateľnej mestskej mobility. Civitas je jednou z najdôležitejších iniciatív EÚ v tejto oblasti a prinesie hmatateľné výsledky. Potrebujeme ďalej rozvíjať mestský rozmer našej dopravnej politiky. Na tento účel Komisia predstaví komplexný súbor opatrení v oblasti mestskej mobility ku koncu tohto roka.“

CAVITAS CAPITAL

Civitas je skratka pre „mestá, vitalita, udržateľnosť“. Projekt je financovaný prostredníctvom rámcového programu EÚ pre výskum zameraného na podporu miest v ich úsilí aplikovať inovácie na dosiahnutie udržateľnejšej mestskej mobility. V rámci projektu sa od jeho začiatku v roku 2002 podporilo viac ako 700 demonštračných činností v približne 60 mestách (v rámci celkovej siete 200 miest, ktoré sa učia z týchto demonštračných činností) s celkovým investičným objemom viac ako 200 mil. EUR z prostriedkov EÚ. Táto investícia pritiahla dodatočné prostriedky od miestnych a regionálnych orgánov a od súkromných partnerov v celkovej výške takmer 1 miliardy EUR.

Aké sú úlohy Iniciatívy Cavitas Capital?

  • spojí existujúce znalosti prostredníctvom skupín zameraných na konkrétne témy, ktoré vypracujú príručky najlepších postupov;
  • bude vydávať odporúčania o budúcich prioritách výskumu a vývoja, ktoré Komisia zaradí do svojho programu v oblasti výskumu na roky 2014 – 2020;
  • vytvorí školiace programy a bude zabezpečovať organizáciu pri umiestňovaní a výmenách odborníkov na mestskú mobilitu – na odbornej príprave alebo stážach sa zúčastní približne 500 odborníkov;
  • bude riadiť činnosť fondu s prostriedkami vo výške takmer 500 000 EUR, ktoré podporia presun opatrení do ďalších miest. Tieto financie umožnia viacerým mestám realizovať úspešné opatrenia mestskej mobility;
  • vytvorí ďalších päť národných a regionálnych sietí a ďalej bude spravovať päť existujúcich sietí, ktoré pomôžu zintenzívniť šírenie poznatkov a najlepších postupov v rámci svojich jazykových alebo geografických skupín;
  • prostredníctvom internetovej stránky projektu Civitas vytvorí jednotné vedomostné centrum, v rámci ktorého budú všetky materiály dostupné a zainteresované strany ich môžu aplikovať alebo využiť na vzdelávacie ciele.
Viac..  Komisia zaregistruje iniciatívu občanov „Môj hlas, moja voľba: za bezpečnú a dostupnú interrupciu"

O red

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices