V EÚ vládne byrokracia na každom kroku, myslí si väčšina Európanov

byrokracia
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Normy pre zakrivenie banánov, či uhoriek. Zrejme ste o tomto zbytočnom papieri, ktorý mala vydať Európska komisia, už počuli – a zrejme ste sa na ňom schuti pobavili, či si naň zanadávali. Nemožno sa čudovať, že väčšina Európanov má pocit, že Únia sa až topí vo viacerých zbytočných papieroch. Prieskumy ukázali, že až 74% percent z nás zastáva názor, že v EÚ vládne zbytočná byrokracia.

Poriadok síce musí byť, avšak z často komplikovaných nariadení a smerníc totiž plynie aj istá administratívna záťaž. A tá už nie je iba na smiech. Pre malé a stredné podniky môže byť neprimeraná a brzdiť ich rast.  Európska komisia sa teda rozhodla: právo EÚ sa musí zjednodušiť. Jej najbližším cieľom je teda zabezpečiť účelnosť právnych predpisov EÚ. Stanovili sa aj konkrétne oblasti, kde by sa mala legislatíva zjednodušiť alebo úplne zrušiť. Takto by sa mala znížiť záťaž pre podniky, ale aj pre ľudí.

Zmena by mala priniesť úľavu, ale aj viac peňazí. Ak budú mať podniky voľnejšie ruky, budú sa môcť konečne viac venovať svojej skutočnej činnosti a menej vybavovaniu formalít. Očakáva sa, že EÚ následne hospodársky rast o 1,4 percenta, čo nie je vôbec malá suma – až 150 miliárd eur.

Prvé kroky sa už podarilo urobiť. Od roku 2005 EÚ zrušila 5590 právnych predpisov, ktoré sa už nepoužívali. V rozmedzí rokov 2007 až 2012 sa administratívna záťaž pre podniky znížila o 26 percent, na čom sa ročne ušetrilo až  32,3 miliárd! Európska komisia sa tiež verejne pýtala: ktorých desať predpisov najviac zaťažuje malé a stredné podniky? Nechala si poradiť a výsledkami sa riadila pri zjednodušovaní práva EÚ.

Viac..  Lagardová: ECB nemôže prisľúbiť, koľkokrát zníži sadzby

Tu sú konkrétne návrhy ďalších krokov na ceste k jednoduchšej a lacnejšej legislatíve:

– Plne elektronicky systém pre účtovanie DPH (úspora 18 miliárd eur ročne)

– Zjednodušenie finančného výkazníctva podnikov a zjednodušené pravidlá pre účtovníctvo podnikov do 50 zamestnancov (spolu úspora až 7,8 miliárd ročne)

– Systém pre registráciu chemikálií REACH (poplatky pre malé a stredné podniky sa znížia až o 95%)

– Patent platný v celej EÚ (zníženie nákladov až o 80%)

– Smernica o službách (odstránenie stoviek diskriminačných a neopodstatnených prekážok, ktorými členské štáty bránia vo voľnom pohybe služieb v EÚ)

– Digitálne tachografy v cestnej doprave – záznamy sa už nebudú musieť robiť manuálne ( úspora 400 miliónov eur ročne)

 

 

O nin

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices