robert fico, maroš šefčovič
PHOTO: European Comission.

Čo pre Vás robí Európa? Zapojte sa do diskusie! Už zajtra v Košiciach

robert fico, maroš šefčovič
PHOTO: European Comission.

Zaujíma Vás, aké bude ďalšie smerovanie Európy? Čo pre Vás robí európska komisia? Máte možnosť zapojiť sa do diskusie s podpredsedom EK Marošom Šefčovičom. Už zajtra 5. októbra 2013 o 16:00 v košickej Kunsthalle na Rumanovej 1.  V diskusii s občanmi o budúcnosti Európy sa budete môcť porozprávať aj s predsedom Vlády Slovenskej republiky Robertom Ficom.

„Práva európskych občanov patria v celosvetovom meradle medzi najprepracovanejšie a najširšie definované. V tomto zmysle možno EÚ označiť za akýsi maják demokracie a ľudských práv, ktorý priťahuje milióny ľudí na celom svete. Nie vždy sú si však európski občania svojich práv v rôznych oblastiach vedomí. Som preto rád, že v rámci Európskeho roka občanov budem mať možnosť v Košiciach so slovenskými občanmi počas dialógu prediskutovať tak otázky týkajúce sa ich široko definovaných práv, ako aj aktuálne dianie na európskej scéne. Verím, že čím viac budú slovenskí občania informovaní o EÚ a čím lepšie budú poznať svoje práva, tým viac budú EÚ podporovať.“ hovorí podpredseda EK Maroš Šefčovič.

Občania na Slovensku sa cítia byť aj občanmi Európskej únie a oceňujú množstvo výhod a príležitostí, ktoré nám vyplývajú z členstva v Únii. To je však v kontraste s tým, že Slovensko je krajinou s najnižšou účasťou vo voľbách do Európskeho parlamentu a vo všeobecnosti občania majú pocit, že ich hlas na európskej úrovni nemá váhu. Verím, že aj táto debata prispeje k tomu, aby sme EÚ priblížili občanom, aby vedeli, že aj ich hlas je dôležitý pri rozhodovaní o budúcnosti Európy. “ povedal Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Viac..  Nové pravidlá EÚ na ochranu kritických hlasov pred súdnym zastrašovaním

Košická debata prebehne v troch tematických blokoch: práva občanov EÚ, kríza – aké riešenia ponúka Európa? a budúcnosť európskej integrácie.  Očakávame však, že vďaka otázkam občanov sa objavia aj ďalšie súvisiace témy. Diskusiu bude moderovať Ľubomír Bajaník, moderátor RTVS.

Cieľom diskusie je čo najväčšia interakcia, preto občania môžu klásť otázky osobne alebo online prostredníctvom stránky www.sli.do/dialogeuropa.

O red

Odporúčame pozrieť

zemny plyn

EK odporúča členským štátom pokračovať v úspore plynu s cieľom zabezpečiť dodávky a stabilizovať trhy

Úspory plynu, ktoré dosiahli podniky a občania v celej EÚ, významne prispeli k riešeniu energetickej …

Consent choices