Tisícky podnikov v EÚ krachujú pre oneskorené platby!

platba
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Dnešnou realitou pre európske podniky, najmä pre malé a stredné podniky, je fakt, že oneskorená úhrada faktúr môže zapríčiniť krach a viesť k strate pracovných miest. Oneskorené platby okrem toho spôsobujú administratívne a finančné bremená, ktoré sú naliehavé najmä v prípade, ak podniky a zákazníci pochádzajú z odlišných členských štátov. To môže mať vplyv na cezhraničný obchod.

V konečnom dôsledku to nepriaznivo ovplyvňuje celé európske hospodárstvo. Najzraniteľnejšie sú malé a stredné podniky a sektor remeselnej výroby. Podľa Ing. Rudolfa Bíra z poradenskej firmy Protecta Group s.r.o. sa mnohé podniky dostávajú do problémov aj na Slovensku. „Malé podniky sú výrazne závislejšie na dostatočnom Cash Flow. O to skôr sú náchylné na nedodržiavanie platobnej disciplíny odberateľov, čo v kombinácii s nízkou vymožiteľnosťou práva dostáva poctivých podnikateľov do patovej situácie. Podľa nášho prieskumu sa stretáva s oneskorenými úhradami faktúr 12% malých podnikov.“

Akékoľvek narušenie peňažného toku môže solventné malé a stredné podniky, ktoré sú pre Európu významné, v okamihu zmeniť na podniky v bankrote. Hospodárska kríza priniesla množstvo ťažkostí, no v prípade malých a stredných podnikov narástol problém oneskorených platieb do neprimerane veľkých rozmerov, keďže úvery a bankové pôžičky sú čoraz menej dostupné. S cieľom poskytnúť ochranu proti oneskoreným platbám a zlepšiť konkurencieschopnosť európskych podnikov bola 16. februára 2011 prijatá smernica o oneskorených platbách. Členské štáty musia túto smernicu začleniť do svojho vnútroštátneho právneho poriadku najneskôr do 16. marca 2013.

Viac..  Európska priemyselná dohoda: Výzva k podpore investovania v Európe

Problém rieši už aj Európska komisia

Účelom smernice o oneskorených platbách je boj proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách, t.j. oneskoreným platbám v obchodných transakciách medzi podnikmi alebo medzi podnikmi a orgánmi verejnej správy. „Materská“ iniciatíva, zákon o malých podnikoch (Small Business Act, SBA), vychádza zo snahy Komisie uznať centrálnu úlohu malých a stredných podnikov v ekonomike EÚ a zdôrazňuje, že účinný prístup k financovaniu je jedným z hlavných problémov, ktorým musia malé a stredné podniky čeliť. Smernica odzrkadľuje reálnu potrebu nájsť riešenia na zlepšenie konkurencieschopnosti európskych podnikov. V prípade správnej implementácie zo strany členských štátov táto smernica výrazne prispeje k posilneniu likvidity podnikov, a tým k zamestnanosti a rastu. Smernica sa nezaoberá obchodnými transakciami so spotrebiteľmi.

Pokiaľ by ste sa chceli dozvedieť viac o tom, ako sa vyhnúť oneskoreným platbám a aké sú Vaše práva, môžete sa prihlásiť na seminár organizovaný v spolupráci s Európskou komisiou na SR prostredníctvom tohto odkazu.

 

 

O red

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca: Čo považujem za najväčšie úspechy Európskeho parlamentu počas tohto mandátu

Blížia sa eurovoľby a niektorí sa ma pýtate, čo považujem za najväčšie úspechy Európskeho parlamentu …

Consent choices