mladez
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Eurobarometer: Mladí Európania, aj Slováci, majú záujem hlasovať v eurovoľbách

Európska komisia (EK) v pondelok zverejnila najnovší prieskum Eurobarometra o mládeži a demokracii, ktorý naznačil, že 64 percent mladých ľudí v krajinách EÚ a 58 percent mladých Slovákov má v úmysle ísť voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu. Uskutočnia sa od 6. do 9. júna, na Slovensku sa volí 8. júna, informuje o tom spravodajca TASR.

Prieskum Eurobarometra „Mládež a demokracia“ sa uskutočnil od 3. apríla do 12. apríla na vzorke 26.189 mladých ľudí vo veku 15 až 30 rokov v 27 členských štátoch EÚ. Podľa prieskumu 38 percent opýtaných uviedlo, že hlasovanie je podľa nich najúčinnejší spôsob, aby bol ich hlas vypočutý. Približne 19 percent uviedlo, že nemajú záujem o politiku a 13 percent nemá záujem o hlasovanie v eurovoľbách, čo platí aj pre 12 percent mladých Slovákov.

Prieskum naznačil, že mnohí mladí ľudia sú aktívni a angažovaní: 64 percent potvrdilo, že sa za posledných 12 mesiacov zúčastnili na činnostiach jednej alebo viacerých organizácií. Okrem toho 48 percent mladých uviedlo, že podnikli kroky na zmeny v spoločnosti podpísaním petície, účasťou na zhromaždení alebo zaslaním listu politikom. Mladí Slováci sa v tomto ukázali ako štvrtí najaktívnejší (po Rumunoch, Íroch a Fínoch) a 53-percentnou účasťou na takýchto aktivitách.

Mladí Európania boli aktívni najmä v otázkach ľudských práv (34 percent/35 percent Slovákov), zmeny klímy a životného prostredia (33 percent/29 percent Slovákov), zdravia a dobrých životných podmienok (29 percent) a rovnakých práv bez ohľadu na pohlavie, rasu alebo sexualitu (29 percent/24 percent Slovákov).

Viac..  Pravidlá európskej digitálnej identity nadobudli účinnosť

Podľa prieskumu 73 percent respondentov v EÚ a 70 percent Slovákov uviedlo, že ich vzdelávanie im poskytlo potrebné digitálne zručnosti na identifikáciu dezinformácií. A 72 percent respondentov uviedlo, že vďaka vzdelávaniu sa naučili starať sa o životné prostredie. Okrem toho si 67 percent mladých ľudí a 72 percent mladých Slovákov myslí, že EÚ má aspoň do určitej miery vplyv na ich každodenný život.

Prieskum ukázal, že mladí ľudia majú aj naďalej európsky rozmer. Viac ako 43 percent opýtaných sa zúčastnilo na činnosti v inej krajine EÚ, či už na štúdiu a odbornej príprave, na dobrovoľníckych aktivitách alebo pri výkone práce. Takmer polovica opýtaných mladých ľudí (49 percent) uviedla, že vie o možnostiach financovania, ktoré ponúka program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+. Výsledky Eurobarometra budú podkladom pre ďalšiu prácu Európskej komisie v oblasti politiky orientovanej na mládež.

(TASR)

O mam

Odporúčame pozrieť

EYE, mladi ludia

V eurovoľbách volia aj 16-roční voliči. Mladí by to uvítali aj na Slovensku

Poslancov Európskeho parlamentu (EP) budú tento rok voliť 16- a 17-roční voliči v piatich krajinách. …

Consent choices