Pracujúcich Slovákov je v súčasnosti o 145 tisíc menej ako pred krízou.

Vrchol zamestnanosti bol na Slovensku zaznamenaný v 3. štvrťroku 2008. Hospodárska kríza ale zanechala na slovenskom trhu práce stopy, ktoré sa doteraz zmazať nepodarilo. Počet pracujúcich Slovákov [zamestnanci, podnikatelia aj vypomáhajúci členovia domácností podnikateľov] v druhom tohtoročnom štvrťroku predstavoval podľa údajov zo Štatistického úradu SR 2 327,8 tis. osôb a za predkrízovou úrovňou z 3. kvartálu 2008 zaostával o – 145,1 tis. ľudí. V porovnaní s dnom zamestnanosti dosiahnutým v 1. štvrťroku 2010 ale na Slovensku 44,7 tisíc pracovníkov pribudlo.

počet pracujúcich slovákovVýkonnosť slovenskej ekonomiky čo do objemu vytvoreného HDP už svoje predkrízové úrovne prekročila. Podľa Evy Sadovskej, analytičky Poštovej banky je ekonomický rast príliš pomalý na to, aby viedol k výraznejšej tvorbe nových pracovných miest. A navyše trh práce reaguje aj na ekonomické oživovanie až s určitým časovým oneskorením. V porovnaní s predkrízovými úrovňami ubudli najmä zamestnanci, ktorých počet bol oproti 3. kvartálu 2008 nižší o – 154,0 tis. ľudí. Je to dôsledkom prepúšťania, ku ktorému sa museli po vypuknutí krízy uchýliť mnohí zamestnávatelia. Vlastnému biznisu sa ale venuje o 14,8 tis. osôb viac ako pred krízou, pričom pribudli hlavne drobní podnikatelia bez zamestnancov.

Počet pracovníkov vo väčšine odvetví slovenského hospodárstva je stále nižší ako pred krízou. Platí to aj pre priemysel, nášho najväčšieho zamestnávateľa. Z hľadiska podielu priemyslu na HDP by sme našu krajinu mohli pokojne nazvať „priemyselnou veľmocou“. Za každé tretie euro vyprodukované v našej ekonomike totiž vďačíme práve priemyselníkom. Zamestnanosť v priemysle však stále pokrivkáva. V porovnaní s dnom dosiahnutým v prvej štvrtine roka 2010 síce cca 20 tisíc pracovníkov pribudlo, napriek tomu v súčasnosti pracuje v priemysle o stotisíc ľudí menej ako pred vypuknutím krízy. Z dopadov krízy sa stále nepodarilo spamätať ani stavebníctvu, ktorého produkcia od vypuknutia krízy takmer nepretržite klesá. Aj to je dôvod, prečo medzi stavbármi v súčasnosti nájdeme o takmer tridsať tisíc menej pracovníkov ako v 3. štvrťroku 2008. Medzi odvetviami s najvýraznejším úbytkom pracovníkov oproti predkrízovým úrovniam nájdeme aj poľnohospodárstvo, kde pracuje o dvadsaťtisíc menej Slovákov ako pred krízou.

Viac..  EK: hĺbkové preskúmania šiestich členských štátov s cieľom posúdiť makroekonomické nerovnováhy

Existujú ale aj odvetvia, v ktorých sa zamestnanosť napriek ťažkým časom zvýšila. Najväčší prírastok pracovníkov v porovnaní s predkrízovým obdobím bol zaznamenaný vo verejnej správe, kde v súčasnosti pracuje o približne 30 tis. ľudí viac. Po priemysle je naším druhým najväčším zamestnávateľom odvetvie veľkoobchodu a a maloobchodu. Tu si na živobytie zarába približne 300 tis. Slovákov, pričom ich počet je o 9 tisíc vyšší ako pred krízou.

O red

Odporúčame pozrieť

Európska únia možno uvalí na Irán nové sankcie

Európska únia možno uvalí na Irán nové sankcie v súvislosti s jeho víkendovým útokom na …

Consent choices