Zrušenie trestu smrti podmienkou na vstup do EÚ

trest smrti
PHOTO: Flickr.

Na Karibskú oblasť sa tematicky orientuje Svetový deň proti trestu smrti. Pripadá na dnes 10. októbra. Niektoré krajiny v Karibskej oblasti trest smrti vykonávajú síce len zriedkavo, ale medzi nimi je časť, ktorá sa stavia proti zrušeniu najvyššieho trestu, uvádza na svojej internetovej stránke Svetová koalícia proti trestu smrti. Pre tento paradox je v roku 2013 tematicky Svetový deň proti trestu smrti venovaný Karibskej oblasti.

Cieľom Svetového dňa proti trestu smrti je posilniť všade vo svete tendenciu za zrušenie najvyššieho trestu. Na ten istý deň – 10. októbra – pripadá aj Európsky deň proti trestu smrti. Tematicky sa v roku 2013 sústreďuje na „Spravodlivosť a občianske práva“ a podujatia sa majú organizovať v každom európskom štáte. Európska únia (EÚ) je proti uplatňovaniu najvyššieho trestu a jeho zrušenie považuje za jeden zo svojich hlavných cieľov v oblasti ľudských práv.

Organizácia na ochranu ľudských práv Amnesty International Slovensko (AIS) na svojej webovej stránke informovala, že  napriek prekážkam je svet bez trestu smrti o krok bližšie. AIS publikovala 10. apríla 2013 každoročnú správu Amnesty Internationa (AI) o počtoch vynesených rozsudkoch smrti a vykonaných popráv v roku 2012. V nej konštatovala, že „trest smrti ostáva naďalej obmedzený iba na izolovanú skupinu krajín a na celom svete sa podnikajú kroky k jeho zrušeniu“. „K pokroku v tomto smere došlo v roku 2012 vo všetkých častiach sveta,“ uviedla AI. V roku 2012 vykonávalo popravy 21 krajín sveta, rovnako ako v roku 2011, pokračovala AI. Na celom svete bolo v roku 2012 vykonaných najmenej 682 popráv, čo je o dva prípady viac ako v roku 2011. Zoznam piatich krajín s najvyšším počtom popráv sa ani v minulom roku nezmenil – sú nimi Čína, Irán, Irak, Saudská Arábia a USA, konštatovala. Amnesty Internationa sa stavia proti trestu smrti vo všetkých prípadoch bez výnimky, zdôraznila organizácia.

Na Svetovom kongrese proti trestu smrti, konanom 22. júna 2001 v Štrasburgu z iniciatívy francúzskeho združenia Ensemble contre la peine de mort (Spoločne proti trestu smrti), sa položili základy pre vznik Svetovej koalície proti trestu smrti. Od začiatku ju tvorili asociácie, združenia advokátov a aktivisti zasadzujúci sa za zrušenie trestu smrti. Už vtedy si vytýčili cieľ – zaviesť na celom svete jeden deň venovaný otázke zrušenia trestu smrti.

Viac..  Prieskum: Pakt o zručnostiach pomohol vyškoliť 3,5 milióna pracovníkov

Po prípravných stretnutiach v Paríži a Bruseli sa väčšina aktivistov iniciatívy stretla 13. mája 2002 v Ríme. Oficiálne tam založili Svetovú koalíciu proti trestu smrti. V roku 2003 už koalícia iniciovala prvý Svetový deň proti trestu smrti. Iniciatíva našla odozvu v 180 prípadoch na miestnej úrovni. Kanada, Francúzsko, Taliansko, Mexiko, Belgicko, Africká komisia pre ľudské práva a národy, ako aj Európska únia oficiálne podporili Svetový deň proti trestu smrti. Odvtedy sa 10. október stal príležitosťou na zdôrazňovanie zákazu vykonávania trestu smrti.

Predstavitelia Rady Európy, predseda Európskej komisie, zástupcovia EÚ a ministri spravodlivosti podpísali 9. októbra 2007 v Lisabone na medzinárodnej konferencii Európa proti trestu smrti rezolúciu ustanovujúcu 10. október za Európsky deň proti trestu smrti. Podľa EK je „trest smrti porušením najzákladnejšieho ľudského práva, ktorým je právo na život. Pre trest smrti neexistuje ospravedlnenie… Je to morálne neprijateľný, krutý, z právneho pohľadu nesprávny trest, ktorý môže často viesť k usmrteniu nevinného človeka, čo sa už nedá nijako napraviť… Vyhlásením Európskeho dňa proti trestu smrti EK prejavuje rozhodnutie a záväzok nepoľaviť v boji proti tejto praxi, pokiaľ nedôjde na celom svete k jej zrušeniu.“

Za Slovensko rezolúciu podpísal vtedajší minister spravodlivosti Štefan Harabin. Z vtedajšej európskej 27 rezolúciu ustanovujúcu Európsky deň proti trestu smrti blokovalo len Poľsko. Podľa Varšavy nebol dôvod na zavedenie takého dňa, lebo trest smrti sa v EÚ už nevykonával. Naopak, Varšava uprednostňovala, aby sa taký deň venoval ochrane života, teda odsúdeniu eutanázie aj umelého ukončenia tehotenstva. Ministri spravodlivosti EÚ sa 7. decembra 2007 dohodli na vyhlásení dňa 10. októbra za Európsky deň proti trestu smrti po tom, ako Poľsko zmenilo postoj.

Od roku 1997 sa trest smrti neuplatnil v ani jednej zo 47 členských štátov Rady Európy. Zrušenie trestu smrti sa považuje za prirodzenú podmienku na vstup do RE.

O red

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca: Čo považujem za najväčšie úspechy Európskeho parlamentu počas tohto mandátu

Blížia sa eurovoľby a niektorí sa ma pýtate, čo považujem za najväčšie úspechy Európskeho parlamentu …

Consent choices