Katastrofám pri leteckých nešťastiach zabránia nové opatrenia EÚ. Piloti majú lietať menej

piloti
PHOTO: Flickr.

Európsky parlament podporil opatrenia na obmedzenie letového času. Na ťahu je tak teraz komisia, ktorá by mala chváliť nové pravidlá týkajúce sa maximálnej doby letu pre pilotov a posádky lietadiel. Komisia chce zlepšiť existujúce obmedzenia času letovej prevádzky okrem iného obmedzením nočnej letovej služby na 11 hodín, predĺžením obmedzenia celkového času letu v období 12 mesiacov a predĺžením času odpočinku čeliť celkovej únave po dlhých letoch a v prípade prerušovaných letových rozvrhov.

Pohotovostný režim by v prípade kombinovaného pohotovostného režimu na letisku a následnej letovej služby nemal presiahnuť 16 hodín.

„Faktom zostáva, že každý národný bezpečnostný regulátor tieto opatrenia podporil“, uviedol v rozprave pred hlasovaním predseda Výboru pre dopravu a cestovný ruch Brian Simpson (S&D, UK).

Za uznesenie počas plenárneho zasadnutia v Strasbourgu hlasovalo 218 poslancov, 387 bolo proti a 66 sa zdržalo hlasovania. Na to, aby uznesenie prešlo, bola potrebná absolútna väčšina hlasov.

Hlasovanie EP znamená, že Parlament nie je proti Komisou navrhovaným opatreniam, týkajúcim sa obmedzenia času letu. Ich cieľom je posilniť bezpečnosť zaistením zodpovedajúcej bdelosti posádok počas letovej prevádzky.

Nové pravidlá boli prijaté v rámci „komitologického“ postupu, ktorý Parlamentu umožňuje návrh vykonávacích opatrení zamietnuť, ale nie pozmeniť.

O red

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Digitálny vodičský preukaz v mobile bude realitou

Európsky parlament schválil nové pravidlá EÚ o vodičských preukazoch. Okrem modernizácie systému vodičských preukazov prinášajú …

Consent choices