Ako sa žije v európskych veľkomestách? Obyvatelia Bratislavy nie sú spokojní takmer s ničím!

Bratislava
PHOTO: Flickr.

V našom hlavnom meste máme málo zelene, málo možností športového vyžitia a so zdravotníckymi zariadeniami a službami je to tiež mizerné. Na druhej strane sa dá v Bratislave pomerne ľahko nájsť práca a kultúrne vyžitie. Nad úrovňou škôl, architektúrou vo svojom okolí, či verejnými priestranstvami sú Bratislavčania ochotní privrieť oko. Panuje však medzi nimi nedôvera. Aj takéto výsledky priniesol trojročný prieskum Európskej komisie, ktorého výsledky zverejnili tento mesiac.

Predmetom skúmania bola kvalita života v európskych mestách a Komisia sa zamerala na 79 miest zo všetkých členských štátov EÚ. Zo Slovenska dostali priestor na vyjadrenie obyvatelia hlavného mesta a metropoly východu. Obyvatelia oboch týchto miest sa zhodli na tom, že im chýba zeleň, že nie je kde športovať a že zdravotníctvo je na pomerne slabej úrovni. Bratislavčania však zväčša boli o niečo prísnejší ako Košičania.

Od roku 2009 poukazujú obyvatelia európskych veľkomiest na niekoľko kľúčových oblastí, ktorým treba venovať pozornosť – zdravotná starostlivosť, vzdelávanie a zamestnanosť. Celkovo majú Európania pocit, že nájsť si dnes pracovné miesto vôbec nie je jednoduché. Iba v deviatich mestách, medzi ktorými je aj Bratislava, to obyvatelia považujú za pomerne ľahké. Naopak, Košice sa umiestnili na úplne opačnom konci tohto rebríčka.

Ukázalo sa, že najväčšie rozdiely v názoroch obyvateľov jednotlivých miest sa objavili pri hodnotení kvality verejnej dopravy, zdravotníckych služieb alebo osobnej finančnej situácie. Naopak, obyvatelia väčšiny miest  sa jednoznačne zhodujú na tom, že je takmer nemožné nájsť dobré bývanie za rozumnú cenu.

Viac..  Ženy musia mať plnú kontrolu nad svojimi sexuálnymi a reprodukčnými právami

Na otázku, či sú celkovo spokojní so životom v ich meste, ale v 71 mestách drvivá väčšina obyvateľov predsa len odpovedala áno. Milým prekvapením je, že medzi úplnými pesimistami sa Slováci neobjavili. Celkovo sa najmenej sťažovali ľudia z Rakúska, Švajčiarska, Fínska, Nemecka, Dánska či Holandska.

Podľa európskeho komisára pre regionálnu politiku Johannesa Hahna tento prieskum poskytuje užitočný prehľad o tom, ako Európania zmýšľajú o svojich mestách. „Dúfam, že výsledky budú inšpiráciou pre politických činiteľov, urbanistov a občiansku spoločnosť pri riešení mestských problémov,“ dodal. A potešil aj správou, že EÚ v najbližších rokoch poskytne viac financií na podporu miest.

 

O nin

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices