Aj po plánovanom znížení na 22 % bude slovenská korporátna daň 15. najvyššia v EÚ

Ministerstvo financií SR v závere minulého týždňa potvrdilo, že sadzba dane z príjmu právnických osôb sa od začiatku budúceho roka 2014 zníži z 23,0 % na 22,0 %. Keďže daňové zaťaženie firiem sa zníži, malo by im zostať viac peňazí na vlastné fungovanie a rozvoj. Znižovanie korporátnej dane je tak pre naše firmy dobrou správou. Aj naďalej však budú štátu odvádzať najvyšší podiel z príjmov v rámci krajín V4.

sadzba dane z príjmu poštová bankaVlády sú vedené k optimalizovaniu daňových sadzieb predovšetkým v snahe prilákať investorov a napomôcť tak rastu ekonomiky a zamestnanosti. Aj Slovensko pristúpilo k takémuto kroku a počnúc rokom 2004 znížilo daňovú sadzbu pre príjmy právnických osôb z 25 % na 19 %. Následne ale od začiatku roka 2013 došlo k jej zvýšeniu na súčasných 23 %.

Aktuálne platná 23 % – ná sadzba dane z príjmov právnických osôb na Slovensku je 14. najnižšia v EÚ. Ani po jej budúcoročnom znížení však v rebríčku veľký posun nenastane, nakoľko sa sadzbou korporátnej dane len dotiahneme na Švédsko. Spomedzi krajín EÚ, s ktorými susedíme, platia vyššiu daň z príjmu len firmy v susednom Rakúsku [25,0 %], hovorí analytička Poštovej banky, Eva Sadovská. Sadzba dane pre firmy v Maďarsku je stanovená na úrovni 20,6 % a v Poľsku a Českej republike zhodne po 19 %. Vyplýva to z prehľadu daňového zaťaženia firiem, ktoré zverejnil Eurostat.

Najnižšiu daň z príjmu, a to na úrovni rovných 10 %, platia právnické osoby v Bulharsku. Ešte na začiatku roka 2013 bola takáto sadzba platná aj na Cypre. Súčasťou dohody o medzinárodnej pomoci pre Cyprus ale bolo aj zvýšenie sadzby dane z príjmov právnických osôb a tá sa tak v súčasnosti v tejto malej ostrovnej krajine nachádza na úrovni 12,5 %. Stále je však popri Írsku druhá najnižšia v EÚ.

Viac..  Eurokomisia pozitívne zhodnotila Plán pre Ukrajinu, umožní to miliardové platby

 

Mnohé európske krajiny z podnikateľských príjmov odčerpávajú aj oveľa vyššie percento. Najvyššia daňová sadzba z príjmov právnických osôb platí vo Francúzsku a to na úrovni až 36,1 %. Sadzbu korporátnej dane na úrovni 30 % a viac ale majú zakotvenú aj Malta, Belgicko, Portugalsko a Španielsko.

Priemerná sadzba dane z príjmov právnických osôb za celú úniu sa nachádza na úrovni 23,0 % a za eurozónu na úrovni 25,7 %.

Podľa Rudolfa Bíra, z poradenskej firmy Protecta Group, s.r.o. nie je zníženie dane z príjmu právnických osôb dostatočné. „Je to len chabá náplasť pre spoločnosti podnikajúce na Slovensku v situácii, kedy v tomto krízovom období väčšine malých podnikateľov rapídne klesli výnosy a zisk, a to v desiatkach percent“, dodáva Bíro. O to viac sa podľa neho podnikateľov dotýka plánovaná licenčná daň, ktorú podľa posledných informácií budú nútené spoločnosti platiť bez ohľadu na dosahovaný zisk, alebo stratu.

O red

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices