Sťahujete hudbu alebo hry z internetu? O peniaze prichádzajú tisíce ľudí a ani o tom nevedia

počítač
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Kontrolná akcia Európskej komisie známa ako „sweep“ znamená rozsiahle preverovanie internetových stránok EÚ s cieľom odhaliť porušovanie spotrebiteľského práva a následne zaistiť dodržiavanie príslušných právnych predpisov. Kontrolnú akciu koordinuje Komisia a súčasne ju vykonávajú vnútroštátne orgány presadzovania práva. Kontrolná akcia digitálneho obsahu sa uskutočnila v 26 členských štátoch EÚ, Nórsku a na Islande v júni 2012. Išlo o šiestu akciu svojho druhu od roku 2007.

Vďaka nej bolo 116 internetových stránok predávajúcich hry, knihy, videá a hudbu zosúladených s právnymi predpismi EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Európsky komisár pre spotrebiteľskú politiku Neven Mimica uviedol: „Presadzovanie práv spotrebiteľov je mojou prioritou aj v rýchlo sa meniacom digitálnom prostredí. Som rád, že táto kontrolná akcia sa zaoberala niektorými z najdôležitejších otázok, ktoré sa týkajú sťahovania digitálneho obsahu. Pred rokom viac ako 50 % internetových stránok nebolo v súlade s predpismi, čo je neprijateľné. Tento počet teraz klesol až na 20 % a ďalšie výsledky sa očakávajú. Je to veľký pokrok, ale budem naďalej bojovať za zlepšenia.“  

Táto zlepšená ochrana je výsledkom kontrolnej akcie nazvanej „sweep“ –  rozsiahleho preverovania internetových stránok v celej EÚ s cieľom odhaliť porušovanie spotrebiteľského práva a následne zaistiť dodržiavanie príslušných právnych predpisov. Preverovanie internetových stránok, ktoré predávajú digitálny obsah, sa konalo v lete 2012. Vnútroštátne orgány skontrolovali spolu 330 internetových stránok, čím pokryli veľkú časť trhu. Podrobným vyšetrovaním zistili, že celkovo 172 internetových stránok nebolo v súlade so spotrebiteľským právom EÚ. Kontaktovali príslušné spoločnosti, aby tieto internetové stránky zosúladili s právnymi predpismi. Doteraz bolo opravených 116 internetových stránok, 49 internetových stránok je predmetom ďalšieho konania, v piatich prípadoch boli porušenia menšie, a preto ich členské štáty tresne nestíhali, zatiaľ čo 2 internetové stránky už neexistujú. V dôsledku tohto zásahu orgánov presadzovania práva v členských štátoch EÚ, 80 % z 330 internetových stránok je teraz v súlade s právnymi predpismi EÚ o ochrane spotrebiteľa.

Čo sa presne kontrolovalo?

Internetové stránky boli kontrolované, aby sa zistilo, či informácie o kľúčových charakteristikách výrobkov sú ľahko dostupné a nie sú uvedené „malým písmom“, či internetové stránky poskytujú e-mailové adresy, na ktoré možno podávať otázky a sťažnosti, a či obsahujú spravodlivé podmienky. Boli zistené tieto hlavné problémy:

  • nespravodlivé zmluvné podmienky, ktoré vylučujú právo spotrebiteľa podniknúť právne kroky alebo odopierajú spotrebiteľovi právo na náhradu škody, keď výrobok nefunguje,
  • nejasné informácie, pokiaľ ide o právo na odstúpenie od zmluvy: vzhľadom na povahu digitálneho sťahovania je obchodník povinný informovať spotrebiteľa pred nákupom, že nebude môcť zrušiť sťahovanie, keď ho už začal – čo však nebol prípad 42 % kontrolovaných internetových stránok,
  • nedostatok záväzných informácií o obchodníkovej totožnosti, najmä jeho chýbajúca e-mailová adresa, čím spotrebiteľ stráca účinný kontaktný prostriedok.
Viac..  Výbor EP schválil aktualizáciu súčasných pravidiel EÚ o bezpečnosti hračiek

Okrem kontrolnej akcie Európska komisia zadala vypracovanie doplnkovej štúdie, na základe ktorej sa zistilo, že informácie o prípadných geografických obmedzeniach, neboli uvedené vôbec, alebo boli spomenuté len veľmi okrajovo. Takéto informácie sú dôležité pri cestovaní do iných krajín EÚ pre spotrebiteľov, ktorí bežne očakávajú, že budú mať prístup k digitálnemu obsahu a budú ho môcť používať bez prekážok na jednotnom trhu.

Táto štúdia takisto ukázala, že  hry, ktoré sa propagujú ako „bezplatné“, často zahŕňajú nejaký poplatok v neskoršej fáze nákupu bez toho, aby to bolo vopred jasne vysvetlené. Takéto praktiky sa často zameriavajú priamo na deti – najviac zraniteľnú skupinu spotrebiteľov – a viedli k situáciám, v ktorých rodičia museli platiť vysoké účty, pretože dovolili svojim deťom hrať sa na ich mobilných zariadeniach.

Vnútroštátne administratívne alebo právne konania pokračujú proti 49 internetovým stránkam, ktoré ešte stále nespĺňajú príslušné požiadavky. Špecifická problematika nákupu počas hry sa takisto skúma s cieľom zabezpečiť lepšiu informovanosť spotrebiteľov a predchádzať neúmerným a neočakávaným nákladom v dôsledku toho, že deti nakupovali počas hry.

Rastúce percento európskych občanov nakupuje digitálny obsah. V priemere 79 % európskych spotrebiteľov už používalo online hudobné služby a 60 % hralo online hry za posledných 12 mesiacov. Podľa odvetvových zdrojov objem obchodu sťahovania hudby v EÚ predstavoval 677 miliónov EUR v 2010. Odhaduje sa, že v roku 2011 spotrebitelia v Spojenom kráľovstve, Nemecku, vo Francúzsku, v Taliansku, Španielsku, Holandsku a Belgicku minuli na online hry až 16,5 miliardy EUR. Hry, ktoré sa zameriavajú na deti a ktoré sa propagujú ako „bezplatné“, tvoria rastúci podiel trhu s hrami v EÚ (50 % zo všetkých hier za posledných 12 mesiacov).

Názory europoslancov na problematiku si môžete pozrieť v priloženom videu. (slovenské titulky)

O red

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Digitálny vodičský preukaz v mobile bude realitou

Európsky parlament schválil nové pravidlá EÚ o vodičských preukazoch. Okrem modernizácie systému vodičských preukazov prinášajú …

Consent choices