Prišli ste o prácu pre krízu? Pomôcť má nový Európsky fond

štrasburg
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Boj proti nezamestnanosti v EÚ pokračuje. Získať prácu Vám má pomôcť nový Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, ktorý bude spolufinancovať vaše nové zamestnanie. Podmienkou je, že ste o prácu prišli v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy. Fungovať začne od januára 2014.

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bude poskytovať podporu tým, ktorí prišli o prácu v dôsledku veľkých zmien vo svetovom obchode, alebo pre spomínanú krízu. Podľa ministra práce a sociálneho zabezpečenia Algimanta Pabedenskieneho prispeje tento výrazne k zvýšeniu zamestnanosti hlavne mladých ľudí.

Vo fonde bude k dispozícii 150 miliónov eur ročne pre obdobie 2014 – 2020.

PEŇAZÍ JE MENEJ

Fond EGF mal v minulosti k dispozícii takmer 500 miliónov EUR ročne. Pomáhal napríklad pri hromadných prepúšťaniach, alebo ak sa výroba veľkého podniku presunula mimo EÚ. Požiadať o pomoc budú musieť členské štáty. Jednotlivci, alebo organizácie sa budú musieť obrátiť na príslušné vnútroštátne orgány, ktoré potom kontaktujú zástupcov EÚ pre fond EGF. Jednotlivé kontakty budú zverejnené v najbližšom mesiaci.

Viac..  Elektromobily sú v obchode medzi EÚ a zvyškom sveta čoraz dôležitejšie

O red

Odporúčame pozrieť

Komisia navrhuje predĺžiť núdzové opatrenia v oblasti energetiky o jeden rok

Komisia navrhla Rade predĺženie platnosti niekoľkých núdzových opatrení EÚ zavedených minulý rok na riešenie energetickej krízy. Hoci je …

Consent choices