V boji proti obchodovaniu s ľuďmi patrí Slovensko k najlepším v EÚ

obchodovanie s ľuďmi
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Slovensko patrí medzi najlepšie krajiny, ktoré v plnej miere napĺňajú štandardy v tejto oblasti. Túto oblasť má u nás na starosti ministerstvo vnútra v rámci programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi. Jeho hlavnou náplňou je poskytnutie 90dňovej krízovej starostlivosti, finančných, sociálnych a psychoterapeutických služieb, ako aj pomoci pri návrate do Slovenskej republiky, resp. do krajiny pôvodu.

V rámci programu sa poskytla pomoc a ochrana 22 obetiam obchodovania s ľuďmi. Dnes 18.októbra si už 7 rok pripomína EÚ obete obchodovania s ľuďmi v rámci Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

MV SR v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu prevádzkuje bezplatnú národnú linku pomoci obetiam obchodovania, ktorej cieľom je poskytnúť všetky potrebné informácie, nie len obeti, ale každému, kto sa ňou potenciálne môže stať.

Viac..  Grécke ostrovy spúšťajú špeciálny vízový program pre tureckých návštevníkov

Číslo bezplatnej linky: 0800 800 818

S cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o problematike obchodovania s ľuďmi realizuje Ministerstvo vnútra SR projekty v rámci výziev z Európskej komisie. Od roku 2013 sa implementuje projekt  zameraný na prevenciu nútenej práce príslušníkov rómskych komunít ako  najrizikovejšej skupiny obyvateľov.

O red

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices