seniorka, cvicenie

Zdravotný stav troch pätín Slovákov je veľmi dobrý až dobrý. Za priemerom únie ale zaostávame.

Ako sa cítime, závisí popri našej aktuálnej nálade predovšetkým od zdravotného stavu. Zdravie je tým základným faktorom, na ktorý nezabúdame azda pri žiadnej gratulácii či prianí. Zdravie je dôležité pre každého človeka – len dobrý zdravotný stav je predpokladom pre pohodu, šťastie a plnohodnotný život. Aký je zdravotný stav Európanov? Podľa prieskumu nadácie Eurofound pomerne dobrý.

podiel obyvateľov, ktorí svoj zdravotný stav považujú za dobrýPodlomené zdravie necharakterizujú len nádcha, rozličné poranenia či bolesť hlavy. Môže ísť aj o psychickú záťaž v podobe stresu či úzkosti. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie [WHO] je zdravie stavom úplnej telesnej, psychickej a sociálnej pohody.

Dobrý alebo veľmi dobrý. Takto zhodnotili svoj zdravotný stav približne tri štvrtiny Írov, Grékov a Rakúšanov. Práve tieto tri národy tak patria podľa svojho vlastného hodnotenia medzi najzdravšie v EÚ. V Európskej únii ako takej hodnotilo svoj zdravotný stav pozitívne 64,0 % obyvateľov.

Slováci za priemerom EÚ28 mierne zaostávajú. Svoj zdravotný stav označilo za dobrý až veľmi dobrý 61,1 % z nás. Ďalších 28,3 % Slovákov pokladá svoj zdravotný stav za priemerný, zvyšná desatina za zlý až veľmi zlý. Vnímanie zdravotného stavu sa zhoršuje so zvyšujúcim sa vekom. Zatiaľ čo vo veku od 18 do 24 rokov pokladá svoj zdravotný stav za dobrý až veľmi dobrý 9 z 10 Slovákov, v kategórii ľudí nad 64 rokov sa cíti zdravotne dobre len jeden Slovák z piatich. Rozdiely badať aj v súboji pohlaví. Spomedzi slovenských mužov pokladá svoj zdravotný stav za minimálne dobrý 64,7 %, medzi ženami je tento podiel nižší, a to 57,6 %.

Viac..  Eugen Jurzyca o bilancovaní mandátu: Covid pasy - prečo to bol “Meisterstück” EÚ

Najmenej zdraví sa cítia obyvatelia Pobaltia. V Lotyšsku, Litve a Estónsku sa len približne dve pätiny obyvateľov vyjadrili, že ich zdravotný stav je dobrý alebo veľmi dobrý.

Zdravie v pomerne významnej miere vplýva nielen na náš pocit šťastia či vyššiu fyzickú aktivitu, ale pôsobí aj na výkonnosť a čas strávený v práci. No a to, nakoľko sme v práci výkonní, má často rozhodujúci vplyv aj na to, ako sa nám v práci darí a koľko zarobíme.

O red

Odporúčame pozrieť

trestny cin, obet

Obchodovanie s ľuďmi: Poslanci prijali rozsiahlejší zákon na ochranu obetí

Európsky parlament dal konečnú zelenú aktualizovaným pravidlám predchádzania obchodovaniu s ľuďmi a boja proti nemu …

Consent choices