Zajtra sa začne nová etapa spravodlivosti v EÚ. V zahraničí povinne dostanete tlmočníka

sudcovské kladivko
PHOTO: Flickr.

Zajtra uplynie členským štátom lehota na implementáciu prvého aktu EÚ o právach podozrivých v trestnom konaní. Akt EÚ zaručuje občanom, ktorí sú zatknutí alebo obvinení z trestného činu, právo na tlmočenie počas trestných konaní a na právne poradenstvo v ich vlastnom jazyku a na všetkých súdoch EÚ. Tento akt navrhla Európska komisia ešte v roku 2010.

Európsky parlament a Rada ministrov prijali návrh v rekordnom čase za deväť mesiacov. „Toto môže byť historický moment pre spravodlivosť v Európe: vôbec prvý akt o právach na spravodlivý proces pre občanov sa stane skutočnosťou,“ vyhlásila podpredsedníčka Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť.

„Tento akt nadobúda účinnosť ako prvý z troch návrhov predložených Európskou komisiou, ktoré majú zaručiť práva na spravodlivý proces pre ľudí nachádzajúcich sa kdekoľvek v EÚ, či sú doma alebo v zahraničí. Komisia plní svoj sľub posilniť práva občanov nachádzajúcich sa kdekoľvek v Európe. Očakávam, že členské štáty tak učinia tiež. Európska komisia čoskoro podá správu o tom, kto splnil svoju domácu úlohu. Nebudeme sa ostýchať menovať a pranierovať – koniec koncov sa tento akt týka najzákladnejších práv občanov.“

Každý rok prebieha v EÚ viac než 8 miliónov trestných konaní. Ešte 9. marca Komisia urobila prvý krok v rámci súboru opatrení, ktorým sa zavádzajú spoločné normy EÚ vo všetkých trestných konaniach. Komisia navrhla pravidlá, podľa ktorých by boli krajiny EÚ povinné zabezpečiť podozrivým tlmočnícke a prekladateľské služby v plnom rozsahu. Návrh bol rýchlo schválený Európskym parlamentom a členskými štátmi v Rade. Členské štáty mali tri roky na prijatie týchto pravidiel, a nie dva roky ako zvyčajne, aby štátne orgány premietli príslušné informácie do praxe.

Viac..  M. Beňová: Antisemitizmus je na vzostupe v Európe aj mimo nej

Smernica o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní zaručuje občanom právo na vypočutie, účasť na pojednávaniach a právne poradenstvo vo vlastnom jazyku v ktorejkoľvek fáze trestného konania na všetkých súdoch EÚ.

Komisia trvala na práve na preklad a tlmočenie v trestných konaniach s cieľom zabezpečiť plný súlad s normami ustanovenými v Európskom dohovore o ľudských právach a s judikatúrou súdu Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, ako aj s Chartou základných práv.

Náklady spojené s prekladateľskými a tlmočníckymi službami znáša príslušný členský štát a nie podozrivá osoba. Bez minimálnych spoločných noriem zabezpečujúcich spravodlivé súdne konanie sa budú súdne orgány zdráhať poslať jednotlivca pred súd do inej krajiny. V dôsledku toho by nebolo možné naplno uplatňovať opatrenia EÚ zamerané na boj proti trestnej činnosti – napríklad európsky zatýkací rozkaz.

Právo na preklad a tlmočenie bolo prvým z radu opatrení týkajúcich sa spravodlivého procesu, ktorými sa majú ustanoviť spoločné normy EÚ v trestných veciach. Po tomto akte nasledovala druhá smernica o práve na informácie v trestnom konaní, prijatá v roku 2012 a o práve na prístup k advokátovi, prijatá v roku 2013.

O red

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Digitálny vodičský preukaz v mobile bude realitou

Európsky parlament schválil nové pravidlá EÚ o vodičských preukazoch. Okrem modernizácie systému vodičských preukazov prinášajú …

Consent choices