Europoslanci chcú vyčistiť Dunaja a odstrániť z neho vraky lodí

Dunaj lode
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Cieľom projektu Odstraňovanie vrakov z Dunaja je odstrániť z Dunaja, Sávy a Tisy v Srbsku, Rumunsku a Bulharsku vraky lodí, a tým zlepšiť plavebné a ekologické podmienky. Podnikateľské fórum pre podunajskú oblasť poskytuje dôležitú platformu na vytváranie sietí pre vyše 300 malých a stredných podnikov. Podporuje kontakty medzi podnikmi a vzťahy s vedomostnými základňami, akými sú výskumné ústavy a univerzity.

Na základe skúseností z programu BONUS v oblasti Baltského mora sa začalo pracovať na vytvorení výskumného a inovačného fondu podunajskej oblasti, ktorý by združoval vnútroštátne a regionálne finančné prostriedky. Projekt Danube Floodrisk podporuje spoluprácu s 19 inštitúciami v 8 podunajských krajinách, ktoré sa delia o databázy a spoločne vytvárajú povodňové mapy. Európsky systém varovania pred povodňami (EFAS) sa na ňom zúčastňuje zabezpečovaním podporných činností.

Tohtoročné Dunajské fórum sa uskutoční za účasti 14 krajín európskeho podunajského „makroregiónu“ v pondelok 28. októbra v Bukurešti. Fórum sa koná pod záštitou komisára pre regionálnu politiku Johannesa Hahna a rumunského premiéra Victora Pontu a bude sa na ňom hovoriť o posilnení vplyvu stratégie EÚ pre podunajskú oblasť pri riešení najpálčivejších problémov tohto regiónu, ako sú energetická bezpečnosť a znečistenie, kriminalita, chýbajúce dopravné spojenia, nedostatočná konkurencieschopnosť a únik mozgov.

S komisárom Hahnom sa stretnú ministri zahraničných vecí a regionálneho rozvoja, aby posúdili aktuálne výsledky a výzvy, zhodnotili doterajší pokrok a prediskutovali budúce vykonávanie stratégie pre podunajskú oblasť.

Stretnutie sa koná po tom, čo členské štáty EÚ nedávno vyjadrili podporu hodnotiacej správe Európskej komisie o pridanej hodnote makroregionálnych stratégií. V tejto správe sa pozitívne hodnotí makroregionálny prístup, pričom sa v nej zdôrazňuje význam stoviek nových projektov, spoločných iniciatív a dôležitých sietí, prostredníctvom ktorých riešia členské i nečlenské krajiny EÚ spoločné problémy. Zároveň sa v nej však jednotlivým vládam pripomína potreba väčšej politickej angažovanosti a kvalitnejšieho vedenia, ako aj nutnosť postaviť túto stratégiu na prvé miesto vo všetkých dôležitých politických oblastiach.

Európsky komisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn ešte pred začiatkom 2. výročného Dunajského fóra uviedol: „Stratégia pre podunajskú oblasť dva roky od začatia svojho vykonávania dokazuje, že spoločnými silami môžeme dosiahnuť oveľa väčšie výsledky, než ako keď sa snažíme riešiť problémy len na vnútroštátnej úrovni. Som nesmierne spokojný s pokrokom, ktorý sme dosiahli od posledného stretnutia v Regensburgu. Ako sa však zdôrazňuje v hodnotiacej správe, ak chceme v tomto úspechu pokračovať, je nevyhnutná intenzívnejšia angažovanosť a zodpovednosť zo strany samotných regiónov, aby bolo možné podniknúť konkrétne kroky podporené dostatočnými prostriedkami s cieľom zlepšiť konkurencieschopnosť podunajského regiónu. Členské štáty by sa mali viac než kedykoľvek predtým snažiť nájsť spoločné riešenia na spoločné problémy.“

Viac..  Komisia investuje vyše 233 miliónov eur do strategických projektov v oblasti životného prostredia a klímy

Fórum sa navyše koná v kľúčovom období, kedy prebiehajú rokovania o budúcich programoch na obdobie rokov 2014 – 2020. „Spolieham sa, že členské štáty zabezpečia riadne začlenenie stratégie pre podunajskú oblasť do budúcej generácie programov regionálnej politiky na obdobie rokov 2014 – 2020, ako aj do ďalších súvisiacich európskych, regionálnych a vnútroštátnych politických rámcov,“ uviedol komisár Hahn.

Vykonávanie stratégie EÚ pre podunajskú oblasť sa začalo v apríli 2011 a podieľa sa na ňom deväť členských krajín EÚ (Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko a Chorvátsko) a 5 krajín, ktoré nie sú členmi EÚ (Srbsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Ukrajina a Moldavsko). Stratégia bola navrhnutá s cieľom zosúladiť politiky Európskej únie v celom podunajskom makroregióne a je založená na myšlienke, že spoločné problémy – či už environmentálne, hospodárske alebo bezpečnostné – sa najlepšie riešia spoločne. To, že sú do stratégie pre podunajskú oblasť rovnakou mierou zapojené i krajiny, ktoré susedia s EÚ, približuje krajiny západného Balkánu, Moldavsko a regióny na Ukrajine k Únii.

Na 2. výročnom fóre v Bukurešti s názvom „Podunajský región – silnejší spoločne, silnejší vo svete“ sa zúčastní viac ako 800 zástupcov súkromného sektora, regionálnych podnikov, občianskej spoločnosti, akademickej obce a médií z podunajského regiónu, ako aj rôzni politickí činitelia. Fórum, ktoré spoločne organizuje rumunská vláda a Európska komisia, sa bude konať 28. a 29. októbra. 3. výročné fórum sa bude konať v júni 2014 v rakúskej Viedni.

O red

Odporúčame pozrieť

Martin Hojsík: Utrpenie pána Šipoša a jeho rodiny stále nekončí

Pojednávanie na Okresnom súde v Trnave prinieslo nový rozsudok v tomto skoro 3 roky ťahajúcom …

Consent choices