EK eurobarometer
PHOTO: redakcia/red.

Pomohlo euro zmierniť dopady krízy? Viac ako polovica opýtaných si myslí, že áno

EK eurobarometer
PHOTO: redakcia/red.

Podľa prieskumu Eurobarometer si viac ako 50% myslí, že euro pomohlo pri zmiernení negatívnych dôsledkov krízy. Na otázky odpovedalo 27 tisíc obyvateľov EÚ, Slovákov sa do neho zapojilo približne 1000. Pozitívny názor na euro dostal Slovákov na druhé miesto, hneď za Írskom. Od roku 2011 sa dôvera Slovákov v jednotnú menu zvýšila o 4 percentá.

Podľa Sergeja Kozlíka je euro pevnou menou. „Plne podporujem jednotnú menu, vďaka nej aj v budúcnosti môžeme ľahšie prekonať dopady krízy,“ povedal Kozlík. Podobného názoru sú aj europoslanci Peter Šťastný a Monika Flašíková – Beňová, ktorí sa takisto zúčastnili prezentácie výsledkov Eurobarometra.

Bankový dohľad

Viac ako polovica respondentov (54%) uviedla, že bankový dohľad bude účinnejší skôr na úrovni Európskej únie, než na národnej úrovni. 57 % sa v rovnakom duchu vyjadrilo aj v otázke podpory pre banky v ťažkostiach. Na otázku o zárukách za vklady klientov v bankách 47 % opýtaných uvádza, že opatrenia na európskej úrovni by boli účinnejšie ako opatrenia na úrovni národnej, zatiaľ čo 45 % uviedlo opak.

Rozpočet EÚ

Pri informácii, že rozpočet EÚ predstavuje zhruba 1 % z celkového HDP všetkých členských štátov, 39 % všetkých respondentov ohodnotilo tento podiel ako primeraný, 22 % ako príliš malý a 13 % ako príliš veľký.  Odpovedať ale nevedelo 26 % opýtaných. Na Slovensku tento podiel ako primeraný vníma 48 %, ako príliš malý 21 %, naopak ako príliš veľký 13 % respondentov. Odpovedať nevedelo 18 % opýtaných.

Viac..  Ján Figeľ: Slovensko a spojené brehy Atlantiku

Výhľad na rok 2025

Pre 74 % všetkých účastníkov prieskumu je politika pracovných miest a boja proti nezamestnanosti stále na vrchole zoznamu prioritných politík. Za prioritnú ju označilo 79 % Slovákov, čo predstavuje oproti júnu 2012 nárast o 2%. Európsky priemer pri hodnotení pozitívnych vplyvov eura počas krízy sa podľa prieskumu pohybuje na úrovni 38 %.

O red

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices