Európska komisia si ide posvietiť na cloud computing

icloud
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Pod „cloud computingom“ sa rozumie ukladanie údajov (napríklad textových súborov, obrázkov a videa) a softvéru na vzdialených počítačoch, ku ktorým majú používatelia prístup prostredníctvom internetu zo zariadenia podľa svojho výberu. Ide o rýchlejší, lacnejší, flexibilnejší a potenciálne bezpečnejší nástroj než lokálne riešenia IT. Využívajú ho mnohé obľúbené služby, ako je Facebook, Spotify a internetové e-mailové schránky.

Európska komisia dnes zriadila expertnú skupinu, ktorej úlohou bude vypracovať bezpečné a spravodlivé obchodné podmienky pre zmluvy v oblasti cloud. Cieľom je identifikovať osvedčené postupy, ako čo najlepšie riešiť obavy spotrebiteľov a malých podnikov, ktorí sa často zdráhajú kupovať služby v oblasti cloud computingu z toho dôvodu, že obchodné podmienky týchto zmlúv bývajú nejasné. Expertná skupina bola vytvorená v rámci iniciatívy Komisie na zlepšenie dôvery v služby cloud computingu, čím by sa využil ich potenciál pri stimulovaní hospodárskej produktivity v Európe. Ide o jedno z kľúčových opatrení v rámci stratégie Komisie pre cloud computing, ktorá bola prijatá minulý rok a ktorej cieľom je riešiť problémy súvisiace s „výpočtovým mračnom“, ktoré sú nad rámec práve prerokúvaného spoločného európskeho kúpneho práva.

„Na minulotýždňovom zasadnutí Európskej rady vedúci predstavitelia EÚ vyzvali na prijatie opatrení, ktoré by v oblasti cloud computingu pomohli vytvoriť jednotný trh. Komisia k tomuprispieva svojím dielom. Ak by sme dokázali plne využiť príležitosti, ktoré nám ponúka cloud computing, mohli by sme v Európe do roku 2020 vytvoriť ďalších 2,5 milióna pracovných miest a zvýšiť hrubý domáci produkt EÚ o približne 1 % ročne,“ uvádza podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová.

Viac..  Strategický plán pre program Horizont Európa

Expertná skupina pre cloud computing pozostáva okrem právnikov aj zo zástupcov poskytovateľov cloudových služieb, spotrebiteľov a MSP, ako aj akademickej obce. Prvé zasadnutie je naplánované na 19. – 20. november 2013 a očakáva sa, že prvé výstupy skupina poskytne na jar 2014. Tieto výstupy následne budú tvoriť základ pracovného dokumentu, ktorým sa začne široká verejná konzultácia o možných spôsoboch napredovania v oblasti zmlúv o poskytovaní cloud computingu pre spotrebiteľov a MSP.

O red

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices