Európska komisia reguluje lov rýb. Ohrozená je treska

loď
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európska komisia dnes navrhla rybolovné možnosti na rok 2014 v Atlantickom oceáne a Severnom mori, ako aj v medzinárodných vodách. Ide o každoročný návrh na množstvá rýb, ktoré môžu rybári z EÚ uloviť z hlavných komerčných populácií rýb v budúcom roku. V návrhu sa stanovujú hodnoty celkového povoleného výlovu.

Medzinárodné rokovania o mnohých dotknutých populáciách rýb ešte stále pokračujú. Návrh preto v tejto fáze obsahuje len údaje za približne polovicu celkového povoleného výlovu. Hneď po skončení rokovaní s tretími stranami a organizáciami budú tieto údaje doplnené.

V prípade populácií, ktoré nie sú riadené spoločne s tretími krajinami, navrhuje Komisia v súlade s vedeckými odporúčaniami celkový povolený výlov v prípade 36 populácií zvýšiť alebo udržať a v prípade 36 populácií znížiť.

Hlavným cieľom Komisie a jedným z pilierov reformy spoločnej rybárskej politiky, je zaviesť lov všetkých populácií na trvalo udržateľnej úrovni – ide o tzv. maximálny udržateľný výnos. Vedci v rámci svojich možností odporúčajú, ako pri populáciách zabezpečiť úroveň maximálneho udržateľného výnosu. V tomto roku bolo v EÚ možné vydať odporúčanie ohľadom maximálneho udržateľného výnosu pre 22 populácií. Z hľadiska dostupnosti a kvality vedeckých informácií ide o významný krok vpred.

Európska komisárka pre námorné záležitosti a rybárstvo Maria Damanaki: „Návrh Komisie je pre niektoré populácie dobrou správou, zatiaľ čo pre iné sa požadujú určité obmedzenia. Celkovo sa naše informácie o mnohých populáciách zlepšili, čo nám umožňuje prijímať náležité rozhodnutia o ich riadení. Pri populáciách, ktoré sú stále predmetom rokovania, sa budeme ako vždy v maximálnej miere snažiť dosiahnuť pre našich rybárov čo najlepší výsledok. Dúfame, že naši partneri a medzinárodné spoločenstvo budú na náš záväzok týkajúci sa udržateľného rybolovu reagovať podobne.“

Súčasný návrh prediskutujú ministri členských štátov na decembrovom zasadnutí Rady pre rybné hospodárstvo a bude platiť od 1. januára 2014.

V prípade niektorých populácií v EÚ na úrovni maximálneho udržateľného výnosu, napríklad sleďa v Írskom mori, merlúzy európskej v Severnom mori, kalkanov rodu Lepidorhombus vo vodách pri Pyrenejskom polostrove alebo platesy obyčajnej v Keltskom mori, je možné celkový povolený výlov zvýšiť.

V prípade niektorých populácií v zlom stave sa žiaľ celkový obraz v porovnaní s minulým rokom príliš nezlepšil. V zlom stave sú naďalej populácie tresky v Írskom mori a v oblasti Kattegat a riadenie týchto zásob je pre nedostatok údajov obmedzené. Na extrémne nízkej úrovni je stav soley v Írskom mori. Odporúčania pre tresku jednoškvrnnú v Keltskom mori požadujú výrazné zníženie celkového povoleného výlovu, aby sa táto populácia mohla dostať na úroveň maximálneho udržateľného výnosu. Treska škvrnitá a treska merlang na západe Škótska sú vystavené extrémne vysokej miere odhadzovania úlovkov a sú vážne ohrozené.

Viac..  Le Maire: Verejný sektor v EÚ už nedokáže ďalej financovať boj proti zmene klímy

Pri populáciách, ktorých veľkosť nemožno pre nedostatok údajov spoľahlivo odhadnúť, odráža návrh Komisie odporúčania Medzinárodnej rady pre výskum mora (ICES) prispôsobiť úroveň celkového povoleného výlovu smerom nahor alebo nadol maximálne o 20 %. Na základe minuloročného rozhodnutia Rady o preventívnych zníženiach sú pre 21 takýchto populácií navrhnuté celkové povolené výlovy na rovnakej úrovni ako v roku 2013.

Pre obmedzený počet populácií EÚ boli vedecké odporúčania prijaté len nedávno alebo budú zverejnené koncom tohto mesiaca. V prípade týchto populácií je potrebné tieto odporúčania ešte pred návrhom výšky celkového povoleného výlovu koncom jesene hlbšie analyzovať.

V prípade populácií rýb spravovaných spoločne s tretími krajinami (Nórsko, Faerské ostrovy, Grónsko, Island, Rusko) rokuje na základe vedeckých odporúčaní Európska komisia v mene EÚ na konci každého roka s týmito krajinami o množstvách rýb, ktoré sa môžu loviť v nasledujúcom roku.

Pre populácie v medzinárodných vodách a pre druhy migrujúce na veľké vzdialenosti, napríklad tuniak, rokuje Európska komisia zastupujúca EÚ o rybolovných možnostiach v rámci regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva. Tieto rybolovné možnosti musia byť následne prenesené do právnych predpisov EÚ.

O red

Odporúčame pozrieť

zemny plyn

EK odporúča členským štátom pokračovať v úspore plynu s cieľom zabezpečiť dodávky a stabilizovať trhy

Úspory plynu, ktoré dosiahli podniky a občania v celej EÚ, významne prispeli k riešeniu energetickej …

Consent choices