TOP 10 nezmyslov Európskej únie! Je toto normálne?

muž za stolom
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Z projektu, ktorý mal pôvodne presadzovať odstraňovanie administratívnych bariér pri obchodovaní s krajinami, sa stal byrokratický kolos. V súvislosti s príchodom hospodárskej krízy sa do centra pozornosti dostalo aj regulačné bremeno, ktoré musia prekonať podniky aj spotrebitelia. Výmysly euroúradníkov niekedy nepoznajú hraníc. Združenie podnikateľov Slovenska a Nadácia F.A.Hayeka vypracovali analýzu s desiatimi opatreniami EÚ, pri ktorých sa až rozum zastavuje.

1. Zákaz štandardných žiaroviek

Po zákaza výroby a dovozu klasických žiaroviek v EÚ sú pre spotrebiteľov najdostupnejšou alternatívou úsporné žiarovky. Ich používanie však so sebou prináša viacero zdravotných rizík. Úsporné žiarovky obsahujú nebezpečnú ortuť a sú vyrábané oveľa náročnejšími výrobnými procesmi, ich skutočný dopad na životné prostredie je teda otázny.

2. Vplyv klimatických zmien na rovnosť žien

Podľa EÚ ženy robia voľby, ktoré vedú k menšiemu poškodzovaniu životného prostredia, napríklad šoférujú menšie autá, používajú verejnú dopravu a jedia menej mäsa. Podľa EÚ tiež ženy horšie znášajú dopady klimatických zmien. EÚ teda prichádza k poznaniu, že „bez skutočnej rodovej rovnosti nebude existovať ani klimatická spravodlivosť”. Rovnosť príležitostí mužov a žien tiež podľa EÚ prispieva k udržateľnému rozvoju a k ochrane životného prostredia.

3. Povinné kvóty pre ženy v riadiacich orgánoch spoločností

Európska komisia chce odstrániť tzv. sklenený strop, ktorý nadaným ženám bráni v dosahovaní vrcholových pozícií v najväčších podnikoch EÚ. Komisia preto navrhla povinnú kvótu vo výške 40 % pre nedostatočne zastúpené pohlavie v pozícii nevýkonných riadiacich pracovníkov spoločností kótovaných na burze. V súčasnosti je vo vrcholových pozíciách nevýkonných orgánov 15 % žien a pri výkonných orgánoch je to 8,9 % žien. V prípade rovnakej kvalifikácie sa uprednostní kandidát nedostatočne zastúpeného pohlavia. Kvóta vo výške 40 % musí byť splnená do roku 2020 v prípade súkromných podnikov a do roku 2018 v prípade štátnych podnikov. Návrh má podľa odhadov zasiahnuť približne 5 000 spoločností v EÚ

4. Zákaz rozlišovania medzi ženami a mužmi pri tvorbe cien poistného

Zohľadňovanie pohlavia pri výpočte poistných sadzieb bol legitímny nástroj poisťovateľov. Tento nástroj nevychádzal zo zámernej diskriminácie pohlavia, ale napríklad v prípade poistenia motorových vozidiel zo štatistickej pravdepodobnosti bezpečného jazdenia. V dôsledku znemožnenia použitia takéhoto nástroja bude poistné riziko hodnotené menej spoľahlivo. To znamená, že pre zabezpečenie rovnakej spoľahlivosti  budú musieť zákazníci znášať vyššie náklady, ktoré tak sumárne zvýšia výšku poistných sadzieb.

 

5. Regulácia futbalových prestupov

Európska únia uskutočnila rozsiahlu štúdiu o prestupoch futbalistov medzi jednotlivými futbalovými klubmi. Podľa štúdie futbalové kluby vynakladajú na prestupy zhruba 3 miliardy eur ročne. EÚ sa však nepáči, že len málo z týchto prostriedkov pripadne menším klubom a amatérskym súťažiam a upozorňuje na rastúce nerovnosti medzi majetnými a nemajetnými klubmi. Menšie futbalové kluby totižto únia považuje za „liahňu“ nových talentov. Podľa EÚ je potrebný prestupový systém, ktorý prispeje k rozvoju všetkých klubov a mladých hráčov

Viac..  Katarína Roth Neveďalová: Nepodporila som návrh na zníženie emisií z odvetvia budov

 

6. Zákaz nosenia podpätkov a šperkov pre kaderníčky

V záujme zlepšenia pracovných podmienok návrh zakazuje kaderníčkam pri práci nosiť topánky s podpätkami, šperky a hodinky. Podľa návrhu budú musieť kaderníčky povinne nosiť topánky s rovnou protišmykovou podrážkou. Návrh má za cieľ ochrániť pracovníkov, no v skutočnosti pre nich vytvára minimálne sčasti horšie pracovné podmienky.

7. Obmedzenie príkonu vysávačov

Európska únia chce pomôcť spotrebiteľom ušetriť elektrickú energiu tým, že zakáže vysávače s vyšším príkonom. Podľa výpočtov Európskej únie je priemerný príkon v súčasnosti nakupovaných vysávačov 1800 W. Maximálny možný príkon vysávačov od septembra 2014 bude 1600 W a od septembra 2017 dokonca len 900 W. Vzhľadom na také výrazné obmedzenie príkonu ale nie je jasné, ako bude zabezpečená porovnateľná efektivita vysávania.

8. Zmena vykonávacieho nariadenia o obchodných normách na olivový olej

Európska únia vníma ako problém súčasný spôsob servírovania olivového oleja v reštauráciách. Olivový olej býva zvyčajne podávaný v otvorených nádobách, kde podľa EÚ hrozí riziko, že zákazník nedostane olej takej kvality, za akú zaplatil. Cieľom zmeny nariadenia je znemožniť takéto praktiky. Od 1.1.2014 bude olivový olej povinne servírovaný vo fľašiach so špeciálnym uzáverom Zvýšené náklady na dodržiavanie tohto nariadenia však budú znášať samotní spotrebitelia.

9. Zákaz zobrazovania obrázkov na obaloch dojčenského mlieka

Obal na dojčenskom mlieku nesmie obsahovať obrázky detí, iné obrázky alebo text, ktoré môžu idealizovať takýto prípravok, a tým odradiť matky od kojenia. Namiesto obrázkov detí a zvierat na obaloch dojčenského mlieka bude môcť byť iba ilustračný obrázok výrobku a návod na prípravu.

10. Regulácia chemikálií, ktoré sa dajú zneužiť na výrobu bômb

Keď že bomby pri niektorých teroristických útokoch boli vyrobené z ľahko dostupných chemikálií, EÚ chce  ich predaj kontrolovať. Výrobky obsahujúce vysokú koncentráciu látok, uvedených v návrhu, bude možné zakúpiť len po preukázaní toho, že budú použité na legitímny účel. Dotknutí spotrebitelia si tiež budú musieť vybaviť povolenie na nákup týchto výrobkov.

 

O red

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca: Čo považujem za najväčšie úspechy Európskeho parlamentu počas tohto mandátu

Blížia sa eurovoľby a niektorí sa ma pýtate, čo považujem za najväčšie úspechy Európskeho parlamentu …

Consent choices