Slováci národ sporiteľov. Priemer EÚ nedosahujeme, na účte máme cca 4700 EUR

Úspory Slovákov končia najčastejšie v bankách. Vyše polovicu všetkých svojich finančných prostriedkov majú totiž našinci uloženú na účtoch či termínovaných vkladoch v bankách. Nižšie sumy, hoci nie zanedbateľné, majú ale obyvatelia zainvestované aj v podielových a dôchodkových fondoch či v životnom poistení.

vklady obyvateľov v bankáchPodľa najaktuálnejších štatistík Národnej banky Slovenska [NBS] vklady obyvateľstva v bankách dosiahli v závere druhej tretiny tohto  roka 25,4 mld. EUR. Celkové vklady obyvateľstva tak boli medziročne vyššie o takmer miliardu eur, resp. o 4,1 %. Dominujú aj naďalej „termiňáky“. Slováci na nich mali na konci augusta 2013 uložených 13,4 mld. EUR, čo predstavovalo takmer 53 % z celkového objemu peňazí uložených obyvateľstvom v bankách. Slováci uprednostňujú najmä termínované vklady s kratšou dobou viazanosti [do 1 roka], no na druhej strane nemajú problém uložiť si peniaze do banky aj na obdobie dlhšie ako 2 roky.

Podľa Evy Sadovskej, analytičky Poštovej banky, bežné účty tvorili z celkových vkladov obyvateľstva 30 % a boli vykázané v objeme 7,6 mld. EUR. Naša skúsenosť ale hovorí, že klienti bánk na bežných účtoch často držia aj také sumy, ktorých sa nedotknú niekoľko mesiacov či rokov. Pre finančné prostriedky, ktoré klienti neplánujú v dohľadnej dobe minúť na spotrebné, prípadne iné výdavky, je lepším riešením napríklad termínovaný vklad. Banky dnes ale nezabúdajú ani na tých klientov, ktorí sa nechcú vzdať výhody „mať svoje peniaze kedykoľvek po ruke“ a ponúkajú im také vkladové produkty, ktoré sú zaujímavo úročené, no zároveň vďaka nim môžu klienti so svojimi finančnými prostriedkami kedykoľvek disponovať.   

Viac..  Eurokomisia pozitívne zhodnotila Plán pre Ukrajinu, umožní to miliardové platby

Najčastejšími dôvodmi, prečo si Slováci ukladajú peniaze do bánk, sú podľa prieskumov rezerva na nečakané výdavky, bývanie [či už jeho kúpa alebo rekonštrukcia], ale aj zabezpečenie svojich detí. Našinci si ale v nemalej miere pravidelne šetria aj na dovolenku.

S rastúcim stavom vkladov rastie aj priemerná suma pripadajúca na každého obyvateľa SR. V priemere mal Slovák, teda ako batoľa tak aj dôchodca, v banke ku koncu augusta 2013 uložených necelých 4 700 EUR.

Hoci sa Slováci označujú často za národ sporiteľov, naše úspory v prepočte na obyvateľa patria v rámci EÚ skôr medzi tie nižšie. Najmenej majú na účtoch v bankách Rumuni [1 338 EUR na 1 obyvateľa]. Priemerné úspory Lotyšov, Bulharov, Maďarov a Litovčanov  sa pohybujú v rozpätí 2 až 3 tis. EUR. Naopak, najväčšie úspory pripadajúce na obyvateľa dosiahlo Luxembursko [takmer 87 tis. EUR]. Zrejme aj vďaka veľkému podielu finančných prostriedkov zo zahraničia bol druhý najväčší objem vkladov v prepočte na obyvateľa evidovaný na Cypre, kde atakoval  úroveň 29 tis. EUR.

O red

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices