O ocenenie „Európske hlavné zelené mesto“ na rok 2016 sa uchádza dvanásť miest

jar stromy
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Lehota na podanie prihlášok do súťaže o ocenenie „Európske hlavné zelené mesto“ na rok 2016 uplynula. Do súťaže sa zapojilo týchto dvanásť miest z jedenástich rôznych krajín:

Dabrowa Gornicza (Poľsko), Essen (Nemecko), Larissa (Grécko), Ľubľana (Slovinsko), Nijmegen (Holandsko), Oslo (Nórsko), Reggio Emilia (Taliansko), Santander (Španielsko), Tours (Francúzsko), Umeå (Švédsko), Zaragoza (Španielsko), Pitesti (Rumunsko)

Komisár EÚ pre životné prostredie Janez Potočnik: „Som veľmi rád, že sa o titul Európskeho hlavného zeleného mesta uchádza tak veľa miest. Je vidno, že európskym mestám záleží na zlepšovaní životného prostredia a kvalite života svojich obyvateľov. Iniciatíva „Európske hlavné zelené mesto“ ponúka možnosť vzájomne si vymieňať osvedčené postupy, nápady a ísť príkladom iným mestám. Všetkým uchádzačom o titul na rok 2016 prajem veľa šťastia.“

Ocenenie Európske hlavné zelené mesto sa udeľuje mestám, ktoré idú príkladom z hľadiska ekologického riadenia miest. Tieto mesta sa usilujú stanoviť vyššie štandardy v oblasti udržateľného rozvoja miest s prihliadnutím na želania obyvateľov a zavádzajú priekopnícke inovačné riešenia problémov v oblasti životného prostredia.

O titul na rok 2016 sa tento rok prvýkrát mohli uchádzať aj európske mesta s aspoň 100 000 obyvateľmi kým v minulosti mali túto možnosť iba mestá s aspoň 200 000 obyvateľmi. V dôsledku umožnenia účasti menších miest bola viac ako polovica prihlášok z miest s menej ako 200 000 obyvateľmi.

Medzinárodná odborná porota posúdi každú prihlášku na základe dvanástich ukazovateľov: zmena klímy (jej zmierňovanie a adaptácia na ňu); miestna doprava; mestská zeleň s udržateľným využívaním pôdy; príroda a biodiverzita; kvalita ovzdušia; ochrana pred hlukom; produkcia odpadu a odpadové hospodárstvo; hospodárenie s vodou; čistenie odpadových vôd; ekologické inovácie a udržateľnosť pracovných miest; energetická účinnosť; integrovaný manažment životného prostredia.

Mestá, ktoré sa v roku 2014 dostanú do užšieho výberu, budú vyzvané, aby predložili svoje návrhy medzinárodnej porote, ktorá posúdi ich prebiehajúcu snahu o zlepšenie životného prostredia, ako aj ich budúce ciele. Porota zároveň posúdi, ako sa im darí komunikovať s občanmi a nakoľko môžu pôsobiť ako vzor a propagovať osvedčené postupy v iných európskych mestách. Skúsenosť ukázala, že okrem inšpirácie druhých, víťazné mesto získa aj zvýšený záujem verejnosti, vďaka čomu sa zlepší jeho reputácia a zvýši jeho atraktivita ako miesta vhodného na návštevu, prácu i život.

Viac..  Martin Hojsík: Potrebujeme, aby aj priemysel na Slovensku využíval moderné technológie

Víťaz sa zverejní v júni 2014 v dánskej Kodani, ktorá je európskym zeleným mestom roka 2014.

Súťaž o európske hlavné zelené mesto vznikla v roku2010 aodvtedy tento titul získalo šesť miest. Prvým z nich bol Štokholm, za ktorým nasledovali v roku 2011 Hamburg a v roku 2012 Vitoria-Gasteiz. V roku 2013 sa držiteľom titulu stalo mesto Nantes. V roku 2014 to bola Kodaň, ktorú v roku 2015 vystrieda Bristol.

Porotu tvoria zástupcovia Európskej komisie, Európskeho parlamentu, Výboru regiónov, Európskej environmentálnej agentúry, zoskupenia Local Governments for Sustainability (ICLEI), Kancelárie Dohovoru primátorov a starostov a Európskeho úradu pre životné prostredie.

Európa je v súčasnosti prevažne mestská spoločnosť, pričom viac ako dve tretiny jej obyvateľov žijú v menších či väčších mestách. Mnohé problémy životného prostredia, ktoré spoločnosť musí riešiť, majú korene v mestských častiach, kde sa zároveň nachádzajú aj riešenia.

O red

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca: Čo považujem za najväčšie úspechy Európskeho parlamentu počas tohto mandátu

Blížia sa eurovoľby a niektorí sa ma pýtate, čo považujem za najväčšie úspechy Európskeho parlamentu …

Consent choices