Dnes sa začal Európsky týždeň redukcie odpadu. Priemerný Európan ho vyprodukuje až pol tony ročne!

odpad
PHOTO: Flickr

Často počujeme, aké dôležité je dodržiavať tzv. „3 R“ – teda podnietiť občanov, aby znižovali množstvo odpadu, výrobky viacnásobne použili a odpad recyklovali – („tri R“ z anglického „reduce, reuse, recycle“). Najdôležitejšia je však tá prvá spomínaná aktivita. Práve na ňu bude počas najbližších siedmich dní upozorňovať Európsky týždeň redukcie odpadu. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o tom, ako môžeme v Európe zmeniť svoje návyky, a zároveň podnietiť debatu o otázkach efektívneho využívania zdrojov a hospodárstva využívajúceho odpad.

Tento projekt, ktorý koordinuje Združenie miest a regiónov pre recykláciu a udržateľné nakladanie s odpadom (ACR+) a podporuje ho program EU LIFE+, sa v súčasnosti uskutočňuje v 17 krajinách, vrátane 3 štátov, ktoré nie sú členmi EÚ.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik: „V oblasti viacnásobného používania a recyklácie odpadu existuje obrovský potenciál. Úspešne sa nám darí posúvať sa vyššie v odpadovej hierarchii…, obmedzovať skládkovanie a zvyšovať recykláciu. Miestne iniciatívy ako Európsky týždeň redukcie odpadu sú jedným z dôležitých spôsobov, ako zapojiť všetkých občanov do vytvárania spoločnosti s nulovým odpadom.“

Európsky týždeň redukcie odpadu, ktorý sa koná od 16. do 24. novembra, navrhuje nové spôsoby informovania o redukcii odpadu, viacnásobného používania výrobkov a recyklácie materiálov. Cieľom je vypracovať a otestovať komunikačné nástroje, ktoré sa zameriavajú na orgány a združenia verejnej správy, podniky, školy a jednotlivých občanov. Činnosť vyvrcholí počas tematických dní predchádzania vzniku odpadu, ktoré sa tohto roku zamerajú na viacnásobné použitie, s aktivitami na miestnej úrovni ako napríklad burzy s použitými výrobkami, opravárenské dielne či výmeny.

V súvislosti s týždňom redukcie odpadu sa bude konať Európsky deň upratovania naplánovaný na 10. mája 2014 a na dni pred a po tomto dátume. Akcia „Upracme Európu“ vyzve dobrovoľníkov, aby poupratovali odpadky vo svojom okolí a na plážach. Cieľom však nebude len upratanie odpadkov, ale zároveň aj podnietenie diskusie o odpade a o spôsoboch, ako s ním nakladáme.

Európski občania vyprodukujú ročne viac než 500 kg komunálneho odpadu na osobu, tento údaj sa však pre rôzne členské štáty líši a pohybuje sa od niečo viac než 300 kg až po vyše 700 kg. V priemere polovica tohto množstva sa recykluje, ale medzi členskými štátmi existujú obrovské rozdiely. V niektorých členských štátoch sa už neskládkuje a miera recyklácie dosiahla úroveň 70 %, zatiaľ čo v iných sa recykluje veľmi málo a na skládkach končí viac než 90 % komunálneho odpadu. Spotrebitelia a domácnosti zohrávajú pri znižovaní odpadu veľmi dôležitú úlohu prostredníctvom svojich nákupných návykov, viacnásobného používania a triedenia odpadu.

Viac..  Robert Hajšel: Do roku 2040 budú musieť domy vykurovať kotlami, ktoré nie sú poháňané fosílnymi palivami

Európsky týždeň redukcie odpadu

Európsky týždeň redukcie odpadu vznikol v roku 2009 a pôvodne sa zameriaval na zvýšenie informovanosti o predchádzaní vzniku odpadov. Počas predchádzajúcich štyroch ročníkov zaznamenala táto akcia rastúci úspech v Európe i mimo nej – uskutočnilo sa viac než 25 000 komunikačných akcií v 28 krajinách a vytvorila sa sieť verejných a súkromných aktérov pôsobiacich v oblasti predchádzania vzniku odpadov.

Akcie sa uskutočnia v Andorre, Rakúsku, Belgicku, Bulharsku, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Maďarsku, Taliansku, Luxembursku, na Malte, v Portugalsku, Španielsku, Švédsku, Spojenom kráľovstve, Bosne a Hercegovine a na Islande.

Rámcová smernica o odpadoch uprednostňuje prevenciu, viacnásobné používanie a recykláciu pred spaľovaním, skládkovaním alebo spaľovaním bez energetického zhodnotenia ako tou poslednou možnosťou. Na základe štúdie vypracovanej pre Komisiu sa odhaduje, že plné uplatňovanie právnych predpisov EÚ v oblasti odpadov by prinieslo úsporu 72 miliárd EUR ročne, zvýšilo by ročný obrat v odvetví odpadového hospodárstva a recyklácie EÚ o 42 miliárd EUR a do roku 2020 by vytvorilo viac než 400 000 pracovných miest.

Európska Komisia vyhodnocuje svoje ciele v oblasti odpadu a výsledok tohto hodnotenia bude podkladom pre preskúmanie politiky v roku 2014.

 

O red

Odporúčame pozrieť

ekonomika

Rast inflácie v eurozóne sa v marci spomalil

Medziročné tempo rastu inflácie v eurozóne sa v marci 2024 spomalilo na 2,4 % z …

Consent choices