barroso
PHOTO: © European Union, 2013

Barroso o schválenom rozpočte: Je to veľký deň pre Európu

barroso
PHOTO: © European Union, 2013

Predseda Komisie Barroso víta súhlas Európskeho parlamentu s budúcim rozpočtom na obdobie rokov 2014 – 2020. „Je to veľký deň pre Európu. Európsky parlament schválil európsky rozpočet na obdobie rokov 2014 až 2020 a úspešne tak zavŕšil dlhé rokovania. Rada teda môže zakrátko celú vec uzavrieť.

Európa je súčasťou riešenia. Európska únia investuje v rokoch 2014 až 2020 do rastu a zamestnanosti takmer 1 bilión eur. Náš moderný, na budúcnosť zameraný rozpočet dokáže skutočne zmeniť životy ľudí. Pomôže posilniť a udržať hospodárske oživenie prebiehajúce v celej Európskej únii. Finančné prostriedky určené na podporu tých, ktorí sa nachádzajú pod hranicou chudoby alebo si hľadajú zamestnanie, či investičné príležitosti pre malé spoločnosti a podpora pre miestne komunity, poľnohospodárov, vedcov alebo študentov, nám postupne pomôžu dostať sa z krízy. Výsledky podpory pocíti každá rodina v Európe.

Forma, rozmer a priority nášho nového rozpočtu sú jasné. Podniky, regióny, mestá a poľnohospodári môžu plánovať svoje investície, vedci môžu vytvárať projekty a študenti sa môžu začať pripravovať na pobyt v zahraničí.

Vyzývam Parlament k tomu, aby urýchlene prijal aj zostávajúce individuálne programy a nástroje finančnej podpory. Projekty by sa tak mohli spustiť 1. januára, vyplácanie finančných prostriedkov by prebehlo včas a výsledky by boli viditeľné už čoskoro.

Rozpočet EÚ má v porovnaní s národným bohatstvom skromnú veľkosť. Rozpočet na jeden rok však predstavuje − v súčasných cenách − viac prostriedkov ako celý Marshallov plán v čase jeho realizácie! Je to pre nás najdôležitejší stimul na investovanie do udržateľného rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti, do bezpečnosti a ochrany našich občanov a do solidarity s najchudobnejšími.

Viac..  Ženy musia mať plnú kontrolu nad svojimi sexuálnymi a reprodukčnými právami

Budúci rozpočet bude spĺňať túto úlohu ešte lepšie ako v minulosti, pretože sme sa zamerali viac na oblasti, v ktorých Európa vytvára pridanú hodnotu. Zmodernizovali sme svoje politiky, zjednodušili svoje programy a kládli väčší dôraz na kvalitu vynakladaných prostriedkov. Zaviedli sme aj nové nástroje, napríklad iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ktorá pomáha mladým ľuďom pri hľadaní zamestnania. Vytvorili sme Nástroj na prepojenie Európy zameraný na financovanie chýbajúcich väzieb medzi energetikou, dopravou a digitálnou infraštruktúrou na jednotnom trhu EÚ; vytvorili sme aj dlhopisy na projekty, ktoré umožnia rozpočtu EÚ využiť peniaze zo súkromného sektora a zabezpečiť vyššiu návratnosť investovaných financií.

„Som veľmi rád, že dnes znova môžeme dokázať, že Európa je súčasťou riešenia.“

O red

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices