Koniec Jaslovských Bohuníc. EÚ nám odklepla 200 miliónov EUR na ich odstávku

jaslovské bohunice
PHOTO: Flickr.

Poslanci schválili finančnú pomoc EÚ, ktorá pomôže Slovensku, Litve a Bulharsku dokončiť vyraďovanie jadrových elektrární Bohunice, Ignalina a Kozloduj v nasledujúcom rozpočtovom období 2014-2020. Tieto elektrárne sú „príliš zastaralé, aby ich bolo možné za rozumné náklady obnoviť tak, aby spĺňali minimálne bezpečnostné štandardy“, vyhlásil spravodajca Giles Chichester (ECR,UK).

Nové nariadenie predlžuje finančnú pomoc zo strany EÚ pre Slovensko, Bulharsko a Litvu s cieľom ukončiť vyraďovanie ich jadrových elektrární (Kozloduj bloky 1-4, Ignalina-blok 1 a Bohunice V1, bloky 1 a 2). Termín “vyraďovanie“ zahŕňa všetky aktivity po odstavení reaktorov, odstránenie a likvidáciu vyhorených palivových článkov, dekontamináciu, demontáž a /alebo demolácia jadrových zariadení, likvidáciu zostávajúceho rádioaktívneho odpadu a obnovu životného prostredia kontaminovaného miesta..

Rozpočet a podmienky

Aby sa tieto tri krajiny kvalifikovali na získanie finančnej pomoci v celkovej hodnote 860 miliónov eúr (260 mil.pre Kozloduj, 400 mil. pre Ignalinu a 200 mil. pre Bohunice), musia splniť určité podmienky, vrátane plnej transpozície Direktívy o jadrovej bezpečnosti do národnej legislatívy a predloženia detailných plánov vyraďovania Európskej komisii. Poslanci EP navrhujú, aby tieto plány obsahovali informácie o predpokladanej štruktúre projektov, konkrétnych medzníkoch harmonogramu a spolufinancovaní, vrátane podrobností o tom, ako budú národné finančné fondy zaistené z dlhodobého hľadiska.

Hodnotenie

“Komisia musí zabezpečiť, aby boli splnené podmienky pre efektívne a ekonomické využitie európskych fondov. Odsúhlasený rozpočet musí byť spojený s jasnými cieľmi a výkonnostnými ukazovateľmi, ktoré bude možné monitorovať ako nevyhnutnú súčasť implementácie celého programu,” zdôraznil parlamentný spravodajca, poslanec Giles Chichester.

Viac..  Boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí sa posilňuje vďaka novým trestnoprávnym pravidlám

Poslanci navrhujú, aby Európska komisia hodnotila plnenie všetkých troch programov vyraďovania a ich pokrok do konca roku 2017. Ak sa Komisia rozhodne prehodnotiť celkový rozpočet pre programy vyraďovania, nesmie to ohroziť bezpečnostné normy v jadrových elektrárňach, vyhlásili poslanci EP.

Uznesenie bolo schválené 554 hlasmi za, 17 proti a 72 poslancov sa zdržalo.

Odsúhlasený rozpočet je 860 miliónov EUR (v číslach z roku 2011), táto suma bude upravená o infláciu počas trvania programu. Podľa poslednej úpravy by teda suma mala predstavovať 969 miliónov EUR (293 mil. pre Kozloduj, 451mil.  pre Ignalinu a 225 mil. pre Bohunice).

O red

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Digitálny vodičský preukaz v mobile bude realitou

Európsky parlament schválil nové pravidlá EÚ o vodičských preukazoch. Okrem modernizácie systému vodičských preukazov prinášajú …

Consent choices