výbor regiónov
PHOTO: redakcia/Brusel.

Európsky podnikateľský región roka 2015. Šancu má aj Slovensko

výbor regiónov
PHOTO: redakcia/Brusel.

Výbor regiónov

Výbor regiónov je zhromaždenie Európskej únie združujúce regionálnych a miestnych zástupcov zo všetkých 28 členských štátov Európskej únie. Jeho poslaním je zapojiť do jej rozhodovacieho procesu regionálne a miestne orgány, ako aj spoločenstvá, ktoré zastupujú, a informovať ich o európskej politike. Európska komisia, Európsky parlament a Rada musia požiadať Výbor regiónov o konzultáciu v oblastiach politiky, ktoré sa týkajú regiónov a miest. Výbor regiónov môže podať na Súdnom dvore EÚ žalobu, ak sú porušované jeho práva alebo sa nazdáva, že istý právny predpis EÚ je v rozpore so zásadou subsidiarity, resp. nerešpektuje právomoci regionálnych alebo miestnych orgánov.

Ocenenie Európsky podnikateľský región roka 2015

Pri udeľovaní ocenenia Európsky podnikateľský región roka ide o vyhľadávanie a uznanie regiónov s výnimočnou podnikateľskou víziou, ktorú tieto regióny realizujú pomocou konkrétnych a merateľných činností, a prispievajú tak k uplatňovaniu iniciatívy „Small Business Act” pre Európu a optimálnemu využívaniu verejných zdrojov, a to bez ohľadu na svoju veľkosť, bohatstvo a právomoci. Regióny, ktoré predložia najpresvedčivejšiu stratégiu, získajú ocenenie „Podnikateľský región roka“. Cieľom tejto iniciatívy je vytvoriť a podporovať dynamické, ekologické a podnikavé regióny v celej Európe.

„Malé a stredné podniky sú motorom hospodárskeho oživenia Európy. Ústredné, regionálne a miestne orgány musia spojiť svoje sily, aby podnikom poskytli správne podmienky na prosperovanie. Iniciatívou EER sa oceňujú európske regióny, ktoré sa usilujú vytvoriť prostredie, v ktorom môžu podniky prekvitať. Ak ste pripravení predstaviť podnikateľský potenciál Vášho regiónu, neváhajte a podajte prihlášku do súťaže o ocenenie EER na rok 2015,“ uviedol pán Van den Brande.

Viac..  Júlia Navaľná: „Ak chcete poraziť Putina, bojujte s jeho zločineckým gangom"

Ocenená regionálna stratégia sa bude posudzovať počas nasledujúcich dvoch rokov, pričom o najdôležitejšie výsledky a úspechy sa podelíme prostredníctvom siete EER s regionálnymi a miestnymi orgánmi, ktoré o nich budú diskutovať.

Prihlášky možno podávať do 31. marca 2014. Prihláška spolu s informačným prehľadom o ocenení, ako aj ďalšie informácie, sú k dispozícii na internetovej stránke EER: www.cor.europa.eu/eer.

O red

Odporúčame pozrieť

zemny plyn

EK odporúča členským štátom pokračovať v úspore plynu s cieľom zabezpečiť dodávky a stabilizovať trhy

Úspory plynu, ktoré dosiahli podniky a občania v celej EÚ, významne prispeli k riešeniu energetickej …

Consent choices